Đóa hoa thanh khiết

2008-08-25 783 Thảo luận

Đóa hoa thanh khiết Cla-ra
Hằng luôn khoe sắc cho ta ngắm nhìn.
Bởi Ngài dâng hiến đời mình,
Quyết tâm sống trọn chữ tình với Cha.

Đây là bài học cho ta,
Để rồi biết sống sâu xa nghĩa tình.
Sẵn sàng để chịu đóng đinh,
Chết cho người cũ tiền, tình, thế gian.
Nguyện thề đi đúng con đàng,
Bước theo Đức Chúa, vững vàng cậy trông.
Mọi người đạt được ước mong,
Đó là tất cả vào trong Nước Trời.
Sau khi sống trọn kiếp Người,
Ở trên dương thế một đời tín trung.

 

"Người trinh nữ chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác" (1 Cr 7, 34)
Lễ Mẹ Thánh Cla-ra, Đấng sáng lập Dòng Nhì Phan-sinh

11/08/2008 - Hai tê Miệt vườn

 

Loading...