Giữ gìn gia bảo

2008-11-16 888 Thảo luận

Giữ gìn gia bảo cha ông,
Chính bằng cuộc sống sạch trong gian tà.
Một lòng cương quyết tránh xa,
Con đường man trá quỷ ma dối lừa.
Để rồi từ sáng, chiều, trưa,
Sống theo chân lý, thích ưa điều lành.
Cùng nhau tích cực góp phần,
Dựng xây xã hội tốt lành đẹp tươi.
Mọi người hưởng được cuộc đời,
Ấm no hạnh phúc tuyệt vời thiện chân.
Chẳng ai ưa thích tranh giành,
Quyền uy, thế lực làm phần tư riêng.
Nghĩa tình yếu tố kết liên,
Mọi người nên một suốt trên đường đời.
Đồng hành nhịp bước về Trời,
Muôn đời được sống bên người Cha yêu.

Hai Tê Miệt Vườn OFM

Loading...