Hồng ân phó tế

2008-12-07 972 Thảo luận

Hồng ân Phó Tế Cha trao,
Giúp anh phục vụ cho bao người trần.
Ngày đêm tích cực dấn thân,
Chăm lo hạnh phúc người dân khổ sầu.
Tình anh đặt được chiều sâu,
Ở trong lòng mến nhiệm mầu Ba Ngôi.
Khiến anh hiến trọn cuộc đời,
Phụng thờ Thiên Chúa, yêu người chung quanh.
Chính nhờ luôn biết thực hành,
Giới răn Đức ái chân thành vị tha.
Đời anh đẹp tựa ngàn hoa,
Hằng luôn khoe sắc người ta ngắm nhìn.
Cuối đời chắc chắn hiển vinh,
Chính nhờ anh sống chữ Tình tối đa
Nghìn thu được sống bên Cha,
Cùng bao kẻ khác như là Anh em.

"Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ là công việc đó" (Cv 6,3).

Kính tặng các Anh:

1. Phaolô Nguyễn Thanh Bình
2. Giu-se Hoàng Hữu Chi
3. Gio-an B. Trần Khắc Du
4. Phê-rô Phạm Bá Đình
5. Phê-rô Trần Phú Nhuận
6. Giu-se Trương Văn Tính

Được hồng phúc đón nhận chức Phó Tế do Đức Giám Mục Phụ Tá Giu-se Vũ Duy Thống trao ban.
Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
8/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn

Loading...