Làm người như Chúa

2008-12-24 1.050 Thảo luận

Việc Con Thiên Chúa làm người,

Giúp cho người thế sống đời thiện chân.

Từ nay nhân loại thông phần,

Vinh quang phúc lộc tốt lành đẹp tươi.

Vậy là trở lại làm người,

Đúng theo hình ảnh Chúa Trời dựng nên.

Chính nhờ biết sống trung kiên,

Bước theo chân lý suốt trên đường trần.

Ngày đêm chỉ biết đấu tranh,

Loại trừ man trá, góp phần dựng xây.

Giúp cho tình nghĩa tràn đầy,

Mọi người luôn sống sum vầy bên nhau.

Thế trần hết cảnh khổ đau,

Vết thương Chia rẽ được mau chữa lành.

Cuối đời chắc chắn chung phần,

Vinh quang phúc lộc trong thành Thiên cung.

 

Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn ofm.vn

Loading...