Máu đào nhuộm thắm

2008-11-16 355 Thảo luận

Máu đào nhuộm thắm quê hương,
Trổ sinh hoa trái: yêu thương, công bình.

Mọi người sống trọn chữ tình
Với Cha từ ái đệ huynh mọi người.
Cùng nhau xây dựng Nước Trời,
Trên nơi dương thế bằng đời chính trung.
Thế nhân tiến bước đến cùng,
Con đường chân lý thuỷ chung nghĩa tình.
Sẵn sàng chấp nhận đóng đinh,
Chết cho kẻ khác bằng tình vị tha.
Toàn dân trổi khúc hoan ca,
Bài ca đức mến vang xa mọi miền.
Dắt nhau thẳng tiến đi lên,
Để cùng họp mặt ở trên Nước Trời.

Loading...