Mong đợi đổi mới

2008-12-01 951 Thảo luận

Sống Mùa Vọng với lòng mong đợi,
Được Chúa thương đổi mới tâm hồn.
Ngõ hầu gặp Đấng Chí Tôn
Chính là Thiên Chúa Càn Khôn vĩnh hằng

Đời con đã bao năm lầm lỡ,
Ngày đêm hằng đỗ vỡ tình thương.
Vì con cả dám khinh thường,
Chạy theo tội ác, bỏ đường thẳng ngay.

Được Chúa giúp con quay trở lại,
Hầu chẳng gây thiệt hại cho đời
Từ nay sống với mọi người,
Ở trong sự thật, rạng ngời tình yêu.

Đời con đạt mục tiêu đức mến,
Khi thuyền đời cập bến Thiên Đàng.
Xác hồn tràn ngập vinh quang.
Muôn đời chiêm ngắm thánh nhan Chúa Trời

"Hãy loại bỏ những việc làm đen tối ... Hãy mặc lấy Chúa Kitô ..." (Rm 13/12-14)
CNI MV 30-11-2008
Hai Tê Miệt Vườn

Loading...