Xuân Liên Đới

2019-01-30 1.148 Thảo luận

           Vui xuân chớ vui một mình,

       Anh làm như thế nghĩa tình đi xa.

              Vậy là chối bỏ người Cha,

       Cùng bao kẻ khác đâu là anh em.

              Đời anh tràn ngập bóng đen,

       Bởi bao đố kỵ lắm phen oán thù.

              Chúng như những đám mây mù,

       Phủ che tâm trí cầm tù lương tri.

              Khiến anh chẳng có thực thi,

       Giới răn bác ái, bỏ đi sự lành.

              Để rồi không sống cận thân,

       Với bao người khổ xung quanh hằng ngày.

              Chớ gì anh biết đổi thay,

       Giúp cho cuộc sống đẹp hay mọi bề.

              Tình xuân lại được tràn trề,

       Chính là phúc lộc chẳng hề tàn phai.

             

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Hai Tê Miệt Vườn

Loading...