Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ
Rao giảng theo gương thánh Phanxicô

Rao giảng theo gương thánh Phanxicô

Ca Nguyện Phan Sinh
478

Rao giảng theo gương thánh Phanxicô

Cùng chuyên mục

Tiếng gọi Phan Sinh

Tiếng gọi Phan Sinh

692
Tiếng gọi Phan Sinh
Tiếng ca của vạn vật

Tiếng ca của vạn vật

561
Tiếng ca của vạn vật
Noi gương Chúa Giêsu

Noi gương Chúa Giêsu

428
Noi gương Chúa Giêsu
Lời cầu thánh phụ

Lời cầu thánh phụ

538
Lời cầu thánh phụ
Duyên Phúc Âm

Duyên Phúc Âm

176
Duyên Phúc Âm
Đem Tin Mừng

Đem Tin Mừng

159
Đem Tin Mừng