Skip to content
Main Banner

Podcast

Chương trình Podcast

Ca Nguyện Phan Sinh

9 tập
Kinh xin thu hút lòng con

Kinh xin thu hút lòng con

80
Kinh xin thu hút lòng con
Bài ca bác ái

Bài ca bác ái

90
Bài ca bác ái
Đem Tin Mừng

Đem Tin Mừng

78
Đem Tin Mừng
Duyên Phúc Âm

Duyên Phúc Âm

88
Duyên Phúc Âm
Lời cầu thánh phụ

Lời cầu thánh phụ

197
Lời cầu thánh phụ
Noi gương Chúa Giêsu

Noi gương Chúa Giêsu

201
Noi gương Chúa Giêsu
Rao giảng theo gương thánh Phanxicô

Rao giảng theo gương thánh Phanxicô

219
Rao giảng theo gương thánh Phanxicô
Tiếng ca của vạn vật

Tiếng ca của vạn vật

203
Tiếng ca của vạn vật
Tiếng gọi Phan Sinh

Tiếng gọi Phan Sinh

285
Tiếng gọi Phan Sinh