Skip to content
Main Banner

ÂN BAN 5 DẤU 1224

BTT OFMVN
2024-01-11 08:41 UTC+7 252
Cử hành ân ban 5 dấu năm 1224: - Ở lại trong Đức Kitô - Là Anh Chị Em với nhau - Sống Hiệp Thông - Hiện diện trong thế giới
Bài viết này đã được đặt chế độ hạn chế người xem. Vui lòng đăng nhập để có thể xem nội dung bài viết. Xin cảm ơn.
Chia sẻ