Skip to content
Main Banner
Bản tin Phan sinh số 142_2024

Bản tin Phan sinh số 142_2024

Bản tin Phan sinh số 142_2024.

Bản tin Phan sinh số 142_2024
VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Vấn đề nghiêm trọng của khiêu dâm và bạo lực trong phương tiện truyền thông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và gia đình, về cách tiếp cận và tiêu thụ truyền thông một cách có trách nhiệm. Đồng thời, khuyến khích một cuộc đối thoại mở và liên tục với những người làm nghề truyền thông, nhằm khích lệ họ sản xuất nội dung phản ánh giá trị đạo đức và xã hội tích cực, hướng theo lời dạy của Thánh Phaolô về việc chiến thắng ác bằng điều lành.

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
NHỮNG VĂN KIỆN VỀ LINH MỤC TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN II

NHỮNG VĂN KIỆN VỀ LINH MỤC TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN II

NHỮNG VĂN KIỆN VỀ LINH MỤC TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN II
CÁC VĂN KIỆN CỦA GIÁO HỘI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

CÁC VĂN KIỆN CỦA GIÁO HỘI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

CÁC VĂN KIỆN CỦA GIÁO HỘI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Bài thường huấn 2024 - 03: TU SĨ VÀ LỜI KHẤN KHIẾT TỊNH

Bài thường huấn 2024 - 03: TU SĨ VÀ LỜI KHẤN KHIẾT TỊNH

Suốt quãng thời gian kể từ Công đồng Vaticano II đến nay, đời sống thánh hiến, nhờ được yêu thương, chăm sóc, huấn giáo bởi nhiều văn kiện sâu sắc, khôn ngoan của Giáo hội, vẫn bước đi trên hành trình mặc dầu có những đoạn đường gai góc, nguy hiểm tưởng chừng như quỵ ngã bởi những vụ lạm dụng tính dục ảnh hưởng trực tiếp đến sự thánh thiện của Giáo hội nói chung và lời khấn khiết tịnh nói riêng.

Bài thường huấn 2024 - 03: TU SĨ VÀ LỜI KHẤN KHIẾT TỊNH
Bản tin Phan sinh số 141_2024

Bản tin Phan sinh số 141_2024

Bản tin Phan sinh số 141_2024.

Bản tin Phan sinh số 141_2024
THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO (SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ)

THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO (SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ)

Việc truyền giáo mà Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc đã ủy thác cho Giáo Hội cần phải hoàn tất thì còn rất xa vời. Trong lúc đệ nhị Thiên Niên kể từ khi Chúa Kitô giáng sinh sắp qua đi, tình hình nhân loại tổng quan cho thấy rằng việc truyền giáo ấy mới chỉ là bắt đầu, nên chúng ta cần phải hết sức dấn thân cho công việc này. Chính Thần Linh là Đấng thôi thúc chúng ta loan truyền các việc cao cả của Thiên Chúa: “Nếu tôi rao giảng Phúc Âm thì đâu có gì để mà tự hào. Vì đó là phận sự tôi cần phải làm.

THÔNG ĐIỆP REDEMPTORIS MISSIO (SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ)