Skip to content
Main Banner

BÀI HỌC THƯỜNG HUẤN 2024_01

BTT OFMVN
2024-01-11 08:30 UTC+7 147
QUYỀN BÍNH TRONG HUYNH ĐỆ ĐOÀN chủ đề quyền bính là chủ đề nhiều người quan tâm bàn luận, nhất là trong xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay vấn đề quyền bính và thực thi quyền bính lại càng nhạy cảm hơn. Tuy nhiên, chúng ta là những người sống đời tu trì, vấn đề quyền bính và thực thi quyền bính không dừng lại ở mặt xã hội, mà phải được hiểu và thực thi trong quyền bính của đức tin. Bởi vì quyền bính tối thượng của chúng ta là Thiên Chúa.
Bài viết này đã được đặt chế độ hạn chế người xem. Vui lòng đăng nhập để có thể xem nội dung bài viết. Xin cảm ơn.
Chia sẻ