Skip to content
Main Banner

Bài thường huấn 2024 - 03: TU SĨ VÀ LỜI KHẤN KHIẾT TỊNH

BTT OFMVN 00
2024-03-24 07:03 UTC+7 67
Suốt quãng thời gian kể từ Công đồng Vaticano II đến nay, đời sống thánh hiến, nhờ được yêu thương, chăm sóc, huấn giáo bởi nhiều văn kiện sâu sắc, khôn ngoan của Giáo hội, vẫn bước đi trên hành trình mặc dầu có những đoạn đường gai góc, nguy hiểm tưởng chừng như quỵ ngã bởi những vụ lạm dụng tính dục ảnh hưởng trực tiếp đến sự thánh thiện của Giáo hội nói chung và lời khấn khiết tịnh nói riêng.
Bài viết này đã được đặt chế độ hạn chế người xem. Vui lòng đăng nhập để có thể xem nội dung bài viết. Xin cảm ơn.
Chia sẻ