Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Những hành khất đi ăn xin ý nghĩa được hướng dẫn bởi Lời

BTT OFMVN
2023-12-11 09:55 UTC+7 314

Những hành khất đi ăn xin ý nghĩa được hướng dẫn bởi Lời

Chia sẻ