Skip to content
Main Banner

Đức thánh cha Phanxcô đón tiếp các anh Tổng Phục vụ Phan sinh tại Vatican

Administrator
2017-05-13 00:00 UTC+7 148

Ngày 10/04/2017, Đức Thánh Cha đón tiếp bốn anh Tổng Phục vụ Dòng Phan sinh tại Vatican: anh Michael Anthony Perry (OFM), anh Mauro Johri (OFM Capuchin), anh Marco Tasca (OFM Viện Tu) và anh Nicholas Edward
Polichnowski, Dòng Ba Tại Viện (TOR).
Anh Michael trả lời phỏng vấn Đài Vatican về nội dung cuộc họp giữa các anh với Đức Thánh Cha:
Hỏi: Cuộc họp với Đức Thánh Cha Phanxicô diễn ra trong bao lâu và bàn về những đề tài gì?
Trả lời: Cuộc họp kéo dài khoảng 35 phút. Chúng tôi đã trao đổi về chuyến viếng thăm Ai-cập của Đức Thánh Cha và việc tổ chức sự kiện 800 năm kỉ niệm biến cố cha Thánh Phanxicô tới Damietta gặp gỡ Quốc vương Malik al-Kamil, nhằm mở ra cuộc đối thoại với Hồi giáo. Chúng tôi cũng trao đổi về Aleppo, nơi mà tôi đã đến thăm tại Syria và vừa trở về cách đây 2 ngày. Tôi đã đến Aleppo, Damascus và Latakia; tại các nơi đó, tôi đã thăm các anh em Phan sinh – những người vẫn ở lại với các Kitô hữu. Họ muốn bày tỏ lòng tri ân đến Đức Thánh Cha, vì Ngài luôn quan tâm đến hoàn cảnh đau thương của họ, cũng như đã gửi trợ cấp tài chánh đến giúp đỡ họ. Chúng tôi sẵn sàng gửi báo cáo trình bày về cách thức tiền đã được sử dụng để trợ giúp các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo.
Hỏi: Xin cha nhắc lại đôi điều về những gì mà Đức Thánh Cha đã phát biểu liên quan đến các cuộc tấn công Giáo hội Copt ở Ai-cập, hoặc tình hình ở Syria và Irap, hoặc các cuộc tấn công ở Âu Châu?
Trả lời: Đức Thánh Cha luôn kêu gọi hỗ trợ và cầu nguyện cho tất cả nạn nhân trong các hoàn cảnh đau thương này.
Hỏi: Còn chủ đề khác là gì?
Trả lời: Chính yếu, chúng tôi bàn về các bước để tạo lập mối hiệp thông giữa chúng tôi, giữa nhiều Dòng trong đại gia đình Phan Sinh. Đức Thánh Cha Phanxicô rất quan tâm đến vấn đề này.
Hỏi: Vậy con đường này hệ tại ở điểm nào?
Trả lời: Hiện nay, chúng tôi quyết tâm làm chung với nhau nhiều dự án khác nhau. Trước hết, đó là tiến trình hợp nhất lại Đại học Phan Sinh ở Rôma, giữa các anh em Phan Sinh, anh em Capuchin, anh em Viện tu và các thành viên của Dòng Ba Tại Viện. Chúng tôi cũng có một số dự án khác về các huynh đệ đoàn ở Thánh Địa và một số nơi khác. Chúng tôi, những vị Tổng phục vụ, quyết định dành nhiều dịp trong năm để trao đổi, củng cố và nhấn mạnh chiều kích hiệp thông giữa chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi đã trao đổi về tầm quan trọng của khả năng cho phép các anh em tu sĩ không linh mục phục vụ với vai trò Thường quyền tương ứng các vị trí trong Dòng.
Hỏi: Về vấn đề anh em tu sĩ không linh mục đã bàn ra sao? Đức Thánh Cha đã trình bày thế nào với các cha?
Trả lời: Đức Thánh Cha Phanxicô đang cùng với chúng tôi tìm kiếm khả năng để tiến hành dự án này. Chúng tôi đã gửi cho ngài lá thư, với một thỉnh nguyện xin đặc ân miễn trừ cho chúng tôi, những anh em Phan sinh.
Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì đối với anh em tu sĩ không linh mục? Vai trò của họ có thể là gì?
Trả lời: Một anh em tu sĩ không linh mục có thể trở thành vị phụ trách huynh đệ đoàn địa phương, có thể trở thành Giám tỉnh và thậm chí là Tổng Phục vụ hoặc Phó Tổng phục vụ. Tất cả các vai trò phục vụ trong Dòng.

 

Chia sẻ