Skip to content
Main Banner

Các anh em tu sĩ trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu học tập Thông điệp Laudato Si’

Administrator
2020-12-21 00:00 UTC+7 198

Văn phòng Tổng thư ký Huấn luyện và Học vấn đã phối hợp với Văn phòng JPIC Trung ương Dòng tổ chức một hội thảo trực tuyến mang tên “The Global OFM – Laudato Si’”. Hội thảo này đã được lên kế hoạch như là một sự thay thế trong thời kỳ đại dịch để tất cả anh em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu có thể gặp gỡ nhau. Dự liệu cho sự khác biệt về các múi giờ, nên đã có hai cuộc họp trực tuyến được tổ chức để tất cả anh em ở mọi vùng miền trên thế giới đều có thể tham dự.

Mục đích của hội thảo là làm sâu sắc hơn đề xuất mà ĐGH Phanxicô đã đặt ra trong thông điệp Laudato Si’ cho tất cả các Kitô hữu, cách riêng là đối với anh em Phan sinh chúng ta. Đây được xem như là một trong những cách thức bổ sung để đào sâu hơn trọng tâm trong chương trình huấn luyện khởi đầu về các chủ đề công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của tạo thành, như Ratio formationis của Dòng đã đề ra.

Theo anh TPV Michael Perry, "cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay cũng là một dấu hiệu của sự phát triển đầy ý nghĩa mà Dòng đã đạt được kể từ khi làm mới lại đặc sủng của chúng ta từ sau Công đồng Vaticanô II. Như anh em biết, trong điều 1 khoản 2* của Tổng Hiến chương, chúng ta khám phá ra toàn bộ tầm nhìn tổng hợp về cuộc đời và sứ mệnh mà thánh Phanxicô đề xuất cho chúng ta. Tôi trích dẫn điều khoản này:

‘Các anh em, những môn đệ của thánh Phanxicô, phải sống Phúc âm cách triệt để, nghĩa là: sống trong tinh thần cầu nguyện và sốt mến và trong tình hiệp thông huynh đệ; làm chứng về đời sống hoán cải và hèn mọn; mang sứ điệp Phúc âm đến cho toàn thế giới trong tình bác ái đối với tất cả mọi người; dùng hành động rao giảng và sự hòa giải, hòa bình và công lý; và bày tỏ sự tôn trọng đối với mọi loài thọ tạo.’"

Toàn bộ các bài tham luận của “the Global OFM – Laudato Si´” đã được tổng hợp dưới dạng PDF bằng ba thứ tiếng English – Español – Italiano, tất cả anh em và gia đình Phan sinh có thể tải tại địa chỉ  https://ofm.org/it/blog/i-frati-in-formazione-iniziale-riflettono-con-laudato-si/

Ghi chú: *Bản gốc viết là “article two”, nhưng bên dưới, Anh TPV trích dẫn “article 1, §2”

Chia sẻ