Skip to content
Main Banner

Nghi thức nhận vào Tập viện

Administrator
2023-08-22 00:00 UTC+7 591

Trong giờ kinh chiều ngày 21/8/2023, tại nhà nguyện Tập viện, anh Tỉnh Phục vụ Gioan TC. Nguyễn Phước, OFM đã chủ sự giờ kinh phụng vụ và nghi thức nhận vào Tập viện cho 13 anh em vừa kết thúc một năm Thỉnh sinh.

Giờ cử hành nghi thức vào tập viện gồm các phần: Giờ kinh chiều, đọc lời Chúa, Lời huấn từ của anh Tỉnh Phục vụ với các tân tập sinh, làm phép và mặc áo Dòng. Bài huấn từ của anh Giám tỉnh với các tân tập sinh tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Anh mời gọi các em hãy sống một năm đậm đặc chất Phan Sinh, tập sống 3 lời khuyên Phúc Âm không chỉ cho một năm nhưng là sẵn sàng cho cả đời. Sau bài huấn từ của anh Tỉnh Phục vụ, các anh khấn trọn giúp các em mặc áo dòng.

Bầu khí trang nghiêm của giờ cử hành nghi thức vào nhà tập đã trở nên hân hoan vui mừng khi các anh em trong Tỉnh Dòng tiến đến các em tân tập sinh để hôn chúc bình an. Đây là cử chỉ thể hiện tình huynh đệ và việc anh em trong Tỉnh Dòng đón nhận các thành viên mới vào Dòng để cùng chia sẻ linh đạo Phan Sinh.

Chia sẻ