Skip to content
Main Banner

Ra mắt mạng lưới Phan sinh vì hoà bình và sinh thái ở châu Á

BTT OFMVN 01
2024-05-08 08:18 UTC+7 779
Theo tinh thần của thông điệp Laudato si’ và sự hỗ trợ của Dòng Anh em Hèn mọn ở châu Á, mạng lưới Phan sinh vì hoà bình và sinh thái châu Á vừa được ra mắt trong những ngày vừa qua.

Vatican News

Tại thủ đô của Philippines, các tu sĩ Dòng Phanxicô cùng những vị đứng đầu các tổ chức, phong trào, đã có những trao đổi, thảo luận, cùng nhau nhận ra rằng sự dấn thân của các tu sĩ có thể mang lại những cơ hội truyền giáo cho các xã hội.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo giải thích, các tham dự viên đã hỗ trợ dự án Mạng lưới Phan sinh vì Hoà bình ở Á châu, đưa ra những cách thức để có thể hoạt động trong thực tế. Với sự chấp thuận chính thức, giờ đây quá trình kết nối Mạng lưới này đã bắt đầu bằng sự nỗ lực và hiện diện của huynh đoàn Phan sinh trong các khu vực khác nhau của châu Á và châu Đại Dương.

Bề trên Giám tỉnh Dòng Anh em Hèn mọn ở Philippines cho biết ở vùng đất châu Á, nơi có những khác biệt văn hoá và tôn giáo, chia rẽ, xung đột và bạo lực, bất bình đẳng kinh tế và khai thác sinh thái, sứ vụ của các tu sĩ là hoà bình và hoà giải. Ba văn kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô: Evangelii gaudium (2013), Laudato si’ (2015) và Fratelli tutti (2020) là nguồn cảm hứng tạo ra Mạng lưới mới này. Các tu sĩ Phanxicô ở châu Á cảm thấy được mời gọi xây dựng tình huynh đệ và tình bạn xã hội.

Theo nghĩa này, Mạng lưới là một sáng kiến hiệp hành, vì nhấn mạnh đến tính cấp bách của “con đường huynh đệ, tình yêu, sự tin tưởng”. Hành trình này sẽ có thể mở rộng và thu hút mọi người nam nữ thiện chí theo sự năng động của hiệp hành được tạo nên từ “việc lắng nghe và phân định”. Mạng lưới sẽ có thể vận động và can thiệp cụ thể trong mọi tình huống, trong đó hoà bình, nhân quyền, ngôi nhà chung gặp nguy hiểm, người nghèo bị bóc lột và bị gạt ra bên lề xã hội. Vì thế Mạng lưới sẽ được các tổ chức quốc tế như “Franciscan International” hỗ trợ và cộng tác.


Chia sẻ