Skip to content
Main Banner

Kinh Kính mừng quảng diễn

BTT OFMVN
2008-09-09 21:00 UTC+7 199

Tháng 10 - Tháng Mân côi sắp đến và cũng là tháng khai mạc năm thánh của Tỉnh Dòng chúng ta. Em xin gửi đến tất cả các anh chị trong gia đình Phan Sinh lời Kinh Kính Mừng quảng diễn (dựa theo mẫu Kinh Lạy Cha quảng diễn của Cha thánh Phan-xi-cô) để bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria và cũng là phó dâng Tỉnh Dòng và Giáo hội Việt Nam cho Mẹ để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Thiên Chúa sẽ ban nhiều phúc lành cho mọi người trong năm thánh này.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có Phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc.

Mẹ đầy ân phúc vì Mẹ là hoa thơm trước toà Thiên Chúa, nên sứ thần Gabriel đã cất lời chào trân trọng khi vừa đến truyền tin. Cả vũ trụ cũng cùng kính dâng lên mẹ lời chào kính - Ave Maria. Mẹ đáng được chào như vậy vì ân sủng của Thiên Chúa tràn đầy nơi Mẹ. Ave Maria, Đấng đầy ân sủng. An sủng cao quý nhất là chính Chúa Giê-su - Con Mẹ và là Chúa của chúng con.

Đức Chúa Trời ở cùng Bà.

Niềm phúc lộc chứa chan là có Chúa ở cùng. Mẹ được phúc vì Chúa luôn ở cùng Mẹ.

Chúa làm cho Mẹ trở nên Mẹ rất thánh của Thiên Chúa vì Mẹ đã khiêm cung nhận lấy Chúa Giêsu Kitô trong cung lòng mình và nhờ vậy Thiên Chúa có thể thực hiện chương trình cứu độ thế giới chúng con.

Mẹ được trở nên Hòm bia Thiên Chúa, Lâu đài Đavid, Tháp ngà châu báu và Đền vàng rực rỡ - nơi cho Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa ngự xuống, mặc xác phàm nhân.

Mẹ trở nên Mẹ của Hội Thánh vì Đức Kitô sinh ra Hội Thánh là chúng con và vì chính Chúa đã trao chúng con cho Mẹ.

Mẹ trở nên sao mai sáng ngời, là cửa trời rộng mở để dẫn dắt chúng con qua cõi đời này và đón rước chúng con vào hưởng phúc lộc với Chúa Ba ngôi.

Và chúng con biết rằng có Chúa ở cùng thì thật là diễm phúc.

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Xin cho chúng con biết nhận ra :

Những ân huệ và những phước lạ mà Mẹ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa. Để chúng con bắt chước Mẹ cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu Kitô từ bàn tiệc Thánh Thể và từ thánh lễ cuộc đời.

Xin cho chúng con biết nhận ra :

Những phúc lành Chúa ban thật quý báu hơn muôn ngàn mối phúc khác vì Đức Giêsu mà chúng con mang trong lòng là cả một mầu nhiệm thẳm sâu của tình Chúa yêu thương chúng con.

Và xin cho chúng con thể hiện tình yêu ấy ra bên ngoài bằng những hành vi cụ thể để có nhiều người nhận ra và cảm nghiệm được phước lạ của Mẹ và của Giêsu Con Mẹ mang lại.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời .

Mẹ thần thế trong tước vị và quyền uy.

Mẹ tràn đầy phúc lộc và vinh dự.

Vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành thánh ý Cha trên trời với một lòng xác tín sâu xa bằng cả con người của mình là khối óc, trái tim, đôi tay và cả những bước chân sẵn sàng đon đả lên đường. Tất cả là vì kính yêu Thiên Chúa và thương xót chúng con.

Vì Mẹ đã khiêm nhường, để trở nên công cụ mềm dẻo cho công trình cứu độ của Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa trong sự cảm tạ và biết ơn.

Vì Mẹ đã sống giản đơn và phó thác trong tay Chúa quan phòng.

Cả Giáo Hội chúng con tin tưởng và ngước nhìn lên mẹ van xin.

Sancta Maria, Mater Dei

Cầu cho chúng con

Là những kẻ có tội : tội huỷ diệt sự sống; tội xúc phạm và chà đạp nhân phẩm tha nhân; tội thiếu công bằng: gian lận, tham ô; tội thiếu bác ái : nói xấu khích bác và chỉ trích người khác vô tội vạ; tội mất tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa; tội không nỗ lực làm chứng cho Tin Mừng qua thái độ làm việc tắc trách, bê trễ trong những bổn phận... và rất nhiều tội khác.

Xin cầu cho mọi người chúng con khi sống ơn gọi linh mục, chúng con biết hiến dâng trọn tình cho các sứ vụ truyền giảng Tin Mừng bằng mục vụ, giảng dạy, giúp đỡ người cùng khốn trong thế giới này và ngay cả bằng những hy sinh âm thầm trên giường bệnh.

Xin cầu cho mọi người chúng con khi sống đời dâng hiến trong ơn gọi tu trì biết sẵn sàng ra đi muôn nơi làm chứng cho Tin mừng của Chúa bằng muôn nghìn công việc khác nhau để phục vụ và chỉ phục vụ mà thôi.

Xin cầu cho chúng con, hết thảy mọi người dân Việt khi sống ơn gọi làm người luôn biết tôn trọng hoà bình và công lý để cuộc sống của chúng con biểu dương Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống

Khi nay và trong giờ lâm tử.

Xin ở với chúng con, chuyển cầu cho chúng con lúc này và nơi đây

Vì thế giới chúng con đang sống có nhiều cám dỗ và cạm bẫy.

Vì bản thân chúng con yếu đuối và tội lỗi.

Và vì chúng con không thể làm được gì hơn nếu Chúa không ở với và giúp đỡ chúng con.

Sau hết, xin ở với chúng con trong giờ lâm tử.

Giờ mà chúng con phải chiến đấu gay go,

Giờ mà chúng con được phép cậy dựa vào lòng thương bao la vô biên của Chúa,

Giờ mà chúng con đang hướng về như một bước chuyển tiếp cho cuộc hạnh ngộ với Đức Giêsu con Mẹ trên trời.

Amen.

Xin mẹ nhậm lời đoàn con cái đang tha thiết nguyện xin. Amen.

Ngày lễ Sinh nhật Đức Maria 08/09/2008

Phaolô Nguyễn Thanh Bình OFM

 

 

Chia sẻ