Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Thư anh Tổng Phục vụ nhân dịp Phục sinh 2024: "Mầu Nhiệm Vượt Qua trên thế giới"

BTT OFMVN 01
2024-03-26 06:32 UTC+7 1024
Sứ điệp Phục sinh năm 2024, công bố vào Chúa nhật thứ năm Mùa Chay, nhấn mạnh sự đan xen giữa cái chết và sự sống theo lời Thánh Gioan: hạt lúa phải chết để sinh sôi. Kỷ niệm 800 năm dấu thánh của Thánh Phanxicô, sứ điệp kêu gọi sống theo lối sống Phan Sinh, vượt qua nỗi sợ và tội lỗi, tái khám phá niềm đam mê cho Thập giá và Phục sinh. Chúng ta được thúc giục sống hèn mọn, chiêm niệm, và chia sẻ với người nghèo, nhìn cái chết không phải là kết thúc mà là bước đầu của sự sống mới.

Sứ điệp Phục sinh năm 2024, công bố vào Chúa nhật thứ năm Mùa Chay, nhấn mạnh sự đan xen giữa cái chết và sự sống theo lời Thánh Gioan: hạt lúa phải chết để sinh sôi. Kỷ niệm 800 năm dấu thánh của Thánh Phanxicô, sứ điệp kêu gọi sống theo lối sống Phan Sinh, vượt qua nỗi sợ và tội lỗi, tái khám phá niềm đam mê cho Thập giá và Phục sinh. Chúng ta được thúc giục sống hèn mọn, chiêm niệm, và chia sẻ với người nghèo, nhìn cái chết không phải là kết thúc mà là bước đầu của sự sống mới.

thu-tpv-phuc-sinh-2024-0001-1711416470.jpg
thu-tpv-phuc-sinh-2024-0002-1711416489.jpg
thu-tpv-phuc-sinh-2024-0003-1711416510.jpg
thu-tpv-phuc-sinh-2024-0004-1711416532.jpg
Chia sẻ