Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Tổng Phục vụ: Trở về lại Rôma sau hồi phục

Administrator
2020-02-12 00:00 UTC+7 115

Các anh em thân mến của tôi

Xin Chúa ban bình an cho anh em!

Tôi muốn xác nhận những tin tức liên can đến việc tôi trở về lại Nhà Trung Ương. Thật là tốt đẹp khi được trở về lại “nhà” và bắt đầu tiếp tục lại các bổn phận đã được Thiên Chúa và các anh em trao phó cho tôi.

Trong suốt thời gian nghỉ dưỡng, tôi cảm nhận cách mãnh liệt sự hiện diện của anh em, những người anh em của tôi đang không ngừng cầu nguyện cho tôi. Cám ơn các anh em ở Nhà Trung ương, và tất cả các anh em đã gởi emails, thư từ và những thăm viếng huynh đệ. Tôi sợ là tôi đã không thể trả lời hết cho tất cả những anh em nào đã viết cho tôi. Xin hãy nhận lá thư này như một dấu chỉ của lòng biết ơn của tôi đối với sự quan tâm của anh em.

Tôi cũng muốn cám ơn các Chị em Dòng nhì, dòng Vô Nhiễm và các thành phần của gia đình Phan sinh đã nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho mỗi một anh chị em trên con đường theo ơn gọi Phúc âm mà anh chị em đã được kêu mời.

Một lời cám ơn đặc biệt xin gởi đến anh Julio Bunader, Phó Tổng Phục vụ, đã cùng với ban Tổng Cố vấn hướng dẫn Hội Dòng trong thời gian tôi vắng mặt. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho mỗi một người trong anh em và luôn củng cố sự cộng tác và hiệp thông của chúng ta trong việc phục vụ Hội Dòng.

Các bác sĩ ở Chicagô đã làm một việc tuyệt vời khi ráp lại với nhau các mảnh vỡ của những khúc xương của tôi. Bây giờ tạm thời tôi đi lại với một chiếc gậy. Tôi đã có thể đi bộ đến ba giờ liền, tập luyện và kéo căng các bắp thịt bên chân trái là bên gánh chịu sự va chạm của tai nạn xe đạp. Tôi hy vọng không bao lâu nữa sẽ có thể đi lại mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, và, cuối cùng, trở lại đạp xe đạp. Vâng, tôi vẫn còn “điên” một tí!

Thời gian nghỉ dưỡng cho tôi một cơ hội suy nghĩ về chính cuộc đời và ơn gọi của tôi, về đời sống của các anh em của Dòng, về Giáo hội và thế giới, và đặt ra những câu hỏi về hướng đi của nhóm Anh em Hèn mọn trong thời buổi đổi thay tận căn này. Tôi cũng đã có dịp gặp nhiều anh em, một học giả Kinh thánh và một nhà thần học, để bắt đầu phác họa một chương trình chuẩn bị cho cái gọi là “Báo cáo của Tổng Phục vụ cho các Anh em của Dòng.”Tôi hy vọng rằng bản báo cáo này, bản báo cáo mà tôi dự tính chuyển cho Dòng vào cuối tháng 11 năm 2020, sẽ làm dấy lên những suy nghĩ nghiêm túc, các phân tích, sự phát sinh các ý tưởng và những đề nghị cụ thể hầu giúp chúng tôi đón bắt tương lại với hiểu biết, can đảm, hy vọng và niềm vui, trong tinh thần của “Laudato si” Rõ ràng là điều này bao gồm việc suy tư trên một cái nhìn toàn bộ, sinh thái, một cái nhìn được đặt nền tảng trong tương quan với Thiên Chúa, với các anh em, với toàn thể nhân loại và với vũ trụ được tạo dựng. Để đạt được mục đích này, tôi kêu mời tất cả các anh em trong Dòng tiếp tục nghiên cứu và trao đổi với nhau về các chất liệu được chứa đựng trong những tài liệu khác nhau trong vòng 05 năm trở lại đây, và, cách rất đặc biệt, về Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Dòng 2018, được tổ chức tại Nairobi, Kenya.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi một anh em, những người anh em của tôi đang phấn đấu mỗi ngày sống mật thiết hơn với Thiên Chúa; như anh em đang diễn tả trong những cách thế đơn sơ sự cam kết của anh em vào những giá trị của tình huynh đệ và sứ vụ; và như anh em –như chúng ta- cùng nhau mơ ước giấc mơ mà Thiên Chúa có dành cho tương lai của Dòng Anh em Hèn mọn.

Rôma, 27 / 01 / 2020

Trong Đức Kitô và thánh Phanxicô

Tu sĩ Michael A. Perry, OFM

Tổng Phục vụ và Tôi tớ

Chia sẻ