Các cuộc họp của Hội đồng nói tiếng Anh và nhóm 6 Tỉnh dòng Mỹ

2019-05-08 58 Thảo luận

Hội đồng nói tiếng Anh đã gặp nhau gần Chicago từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 04, 2019. Anh Caoimhin O Laoide, Tổng Cố vấn, đã trình bày một bản tin cập nhật các hoạt động ở cấp độ toàn Dòng, Các bản báo cáo của Gia-nã-đại, Âu châu và Mỹ quốc, cũng như giới thiệu vềtổ chức Phan Sinh Quốc tế. Những cuộc thảo luận về chương trình huấn luyện sau năm tập và Đại hội Giới trẻ thế giới rất sinh động và phong phú. Phương pháp luận và các đề tài của Hội Đồng Dòng Mở Rộng gần đây ở Nairobi (Kenya) đã được gợi lên như những mô mẫu cho các Tu nghị Tỉnh Dòng và các cuộc họp khác.

Liền ngay trước cuộc họp của Hội đồng nói tiếng Anh, 6 vị Giám tỉnh của 6 Tỉnh dòng Mỹ đang xúc tiến việc sáp nhập các Tỉnh dòng của họ thành một, đã gặp anh Tổng Cố vấn và các anh em khác trong tiểu tổ Hồi phục sức sống và Tái cấu trúc. Tiến trình diễn ra tốt đẹp, với một tinh thần cộng tác và hòa hợp cao độ.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...