Hội Dòng làm sinh động lại sự hiện diện của mình ở Cuba

2018-09-22 431 Thảo luận

Ngày 15 tháng 05 vừa qua, ba anh em Phan sinh đã đến Havana, Cuba, để hình thành một cộng đoàn quốc tế mới ở giáo xứ Thánh Giá. Vừa để nâng đỡ các thành viên Cuba của Hạt Dòng Đức Mẹ Hy Vọng (gồm 03 anh khấn trọng và 06 anh em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu), các anh Manuel Pineda (từ Guatemala), Francesco Gearoid Ó Conaire (từ Ái Nhĩ Lan) và Jesus Aguirre Garza (từ Mexicô), cũng sẽ dò tìm những khả thể hiện diện và hoạt động trong tương lai. Các tiêu chuẩn của họ dựa trên những nhu cầu của Giáo hội địa phương, được đánh giá phù hợp với đoàn sũng Phan sinh của chúng ta, hướng dẫn bởi tài liệu “Ite Nuntiate”(Hãy đi rao giảng) của Dòng, và nhấn mạnh trên Công lý, Hòa bình và sự Vẹn toàn của Tạo thành (JPIC). Có nhiều anh em khác bày tỏ thích thú được tham dự vào sáng kiến này. Xin hãy liên lạc với anh Giám hạt Jose Santos Perez ofm, và anh em được mời gọi đến thăm và thẩm định trong ba tháng trước khi lấy quyết định dứt khoát.

Cộng đoàn này sẽ trình bày cho anh Giám hạt và anh Tổng Phục vụ các đề nghị liên quan đến những sáng kiến quốc tế hiện tại và tương lai ở Cuba vào tháng 07 năm 2019. Trong khi chờ đợi, anh em sẽ vừa phục vụ trong giáo xứ vừa gặp gỡ nhiều người và đoàn thể trong nước, cũng như trực tiếp trải nghiệm những thực tại bản địa.

Để biết thêm, xin liên lạc với anh Luis Gallardo ofm, Tổng thư ký văn phòng Truyền giáo tại Igallardo@ofm.org hoặc Ignacio Ceja ofm (Tổng cố vấn) tại iceja@ofm.org

Hoan nghênh đón tiếp tất cả mọi anh em!

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...