Trong mầu nhiệm Phục sinh, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi sự dữ

2017-04-18 1.339 Thảo luận

“Chúng ta tin rằng, nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô,  chúng ta cũng sẽ được sống với Người.

Chúng ta biết rằng, Chúa Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết và không bao giờ chết nữa;

sự chết chẳng còn quyền hành chi trên Người” (Rom 6: 8-9)

        Anh em và các bạn thân mến

        Alleluia!  

 

       Khi mừng Lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta cử hành những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng như những nỗi đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Người. Như các phụ nữ trung tín đã đứng bên cạnh Chúa Giêsu khi Người chịu chết và cũng là những người đầu tiên đã chứng kiến Chúa Kitô phục sinh, thì qua những biến cố vượt qua, chúng ta cũng nhìn nhận rằng niềm hy vọng mới liên quan đến sinh mệnh của thế giới đang ló dạng, dù thế giới đang bị xâu xé vì chia rẽ và xung đột, nhưng đó cũng là một thế giới mà Thiên Chúa đã chọn vô điều kiện (Ga 3,16). Trong mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi sự dữ.

       Trong tư cách là tín hữu và môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng làm chứng cho một viễn ảnh khác về cuộc sống, một lối sống khác trong thế giới này, tức là lối sống được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Chúng ta nhớ lại rằng,  chính Thần Khí Thiên Chúa  đã hiện diện khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Thần Khí Thiên Chúa đã hiện diện trong biến cố truyền tin cho Mẹ Maria, thân mẫu Chúa Giêsu, khi sứ thần loan báo Đấng Mêsia sẽ giáng sinh. Chính Thần Khí Thiên Chúa đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế, thúc đẩy Người giảng dạy và thực hiện những hành động đơn sơ, nhằm biểu lộ sự ân cần và yêu thương. Thần Khí Thiên Chúa đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đường lên đồi Gôngôta, chứng kiến Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết nhục nhã trên thập giá. Thần Khí Thiên Chúa vẫn ở lại với Chúa Giêsu khi Người chịu chết và chịu táng xác, tỏ cho thấy Thiên Chúa hằng yêu thương người Con Một Yêu Dấu, Đấng đã thí mạng sống mình vì yêu thương, ngõ hầu nhân loại được giải hòa với Thiên Chúa.  Và chính Thần Khí Thiên Chúa đã đưa người Con vào một cuộc sống mới (Rm 8,11). 

        Chính Thần Khí Thiên Chúa, Đấng đã hiện diện từng giây từng phút trong cuộc đời Chúa Giêsu, từ khi Chúa Giêsu chào đời cho đến khi Người chịu chết và bước vào cuộc sống mới, cũng đang hiện diện trong thế giới chúng ta.  Sự phục sinh là dấu hiệu đáng tin về lòng trung tín của Thiên Chúa đối với người Con, với mỗi người chúng ta và với mọi loài thụ tạo. Hơn bao giờ hết, hôm nay chúng ta cần nghe lại sứ điệp này:  Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đang bước đi với chúng ta, Thiên Chúa chữa lành các vết thương của chúng ta và kêu gọi chúng ta sống hòa thuận với mọi người, vì mọi người đều được mời gọi trở nên những sứ giả loan báo tình yêu, lòng thương xót và hòa bình.   

         Chính Thần Khí Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết, đang tiếp tục thực hiện công trình của Chúa Cha và Chúa Con, khi Người nhắc cho chúng ta biết rằng sự chia rẽ, bạo lực, căm thù, phá hoại và sự chết không phải là thế lực có tiếng nói cuối cùng, không phải là sức mạnh chiến thắng. Qua mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh, Thiên Chúa xác nhận với chúng ta rằng, tình yêu và chỉ tình yêu mới là kẻ chiến thắng chung cuộc, và cũng là ơn gọi tối hậu mà chúng ta được mời gọi thực hiện. Tôi đã chứng kiến điều ấy nơi cuộc sống của những anh chị em đang sống trong những ngày qua tại Đamát, Aleppo và Latakia, thuộc nước Syria. Giữa sự chết chóc và tàn phá khủng khiếp, các Kitô hữu Syria đã mất những người thân yêu, nhà cửa và kế sinh nhai, nhưng họ vẫn không chịu thua chước cám dỗ mà từ bỏ Thiên Chúa, đức tin và nhiệm vụ tìm kiếm con đường hòa giải và tái thiết. Cùng với bà Maria Mađalena, họ đứng vững trước ngôi mộ trống; họ tìm kiếm ý nghĩa của tất cả những gì hoàn toàn không hợp lý và thiếu nhân đạo; họ chạy đến với cộng đoàn tín hữu để chia sẻ những câu chuyện khiến họ ngã lòng và thất vọng, hy vọng và yêu thương; và cộng đoàn ấy cũng là nơi mà họ nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong bí tích Thánh Thể như hai môn đệ Emmau, Người không bao giờ bỏ rơi họ và những kẻ được mời gọi sống thân thiết với Người. 

        Anh em và các bạn thân mến, chúng ta hãy ghi tạc những lời sau đây, trích dẫn từ bản thánh ca Sequence, Victim paschali:

         “Hỡi các Kitô hữu, các bạn hãy tế lễ và chúc tụng Hy Lễ Vượt Qua. Con Chiên là Đức Kitô đã cứu chuộc đoàn chiên, đã làm cho tội nhân được hòa giải với Cha của Người. Sự chết và sự sống giao tranh, nhưng cuộc chiến đã kết thúc. Đấng Bảo Vệ sự sống đã bị sát tế, nhưng nay Người đang sống và trị vì. Hỡi bà Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì khi bà đi đường. Ngôi mộ chôn cất Đấng Hằng Sống; tôi đã nhìn thấy Vinh Quang của Đức Kitô khi Người chỗi dậy! Các thiên thần đã làm chứng; khăn liệm vẫn còn đấy. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại: Người sẽ đến Galilê trước anh em. Chúng tôi biết Chúa Kitô đã thật sự sống lại từ cõi chết. Người là Vua Khải Hoàn tỏ lòng thương xót anh em! Amen! Amen!”

 

          Chúa đã sống lại thật! Tình yêu và lòng thương xót của Người đã khải hoàn!

          Kính chúc tất cả anh em và các bạn một Lễ Phục Sinh thánh thiện và tràn đầy niềm vui. 

 

Roma ngày 15 tháng 4 năm 2017 Vọng Lễ Phục Sinh.

(đã ký)

Tu sĩ Michael Anthony Perry, OFM

Tổng Phục vụ

 

VPTD (ofm.org)

Loading...