Khóa học thường huấn thứ 15 về đối thoại đại kết và liên tôn trong truyền giáo Phan Sinh

2020-11-22 753 Thảo luận

Ban Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa báo cáo: Khóa học Thường Huấn thứ mười lăm về Đối thoại đại kết và liên tôn vừa mới kết thúc. Khóa học được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng mười, 2020, thông qua hình thức nối mạng (via streaming). Do trận đại dịch hiện nay và do vấn đề kỹ thuật, 17 người đã có thể liên tục tham gia trong 04 ngày này, lắng nghe các bài thuyết trình sâu sắc và những đóng góp của các diễn giả, cũng như sự tham gia tích cực của tất cả các tham dự viên trong các buổi họp.

Chương trình bao gồm các chủ đề sau: Cơ sở nhân học của đối thoại, nền tảng Hồi giáo cho đối thoại, quan điểm Kitô giáo và Hồi giáo về đối thoại, những thách thức của đối thoại liên tôn và liên văn hóa ngày nay, truyền thống Công giáo đối thoại đại kết, thái độ trong đối thoại đại kết, những thách đố của đối thoại đại kết ngày nay. Những người tham gia cũng đã cầu nguyện, trong tinh thần Assisi, với các thành viên Hồi giáo.

Xin chúc mừng ban tổ chức và những người đã đóng góp, cũng như những người tham gia rất tích cực.

Loading...