Các tôi tớ Thiên Chúa, Agostino Ernesto Castrillo và Umiltà Patlán Sánchez

2017-06-27 156 Thảo luận

Sắc lệnh công bố của Bộ Phong Thánh

Ngày 16/06/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, S.D.B, Tổng trưởng của Bộ Phong thánh. Trong dịp tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh sau:

- Các nhân đức siêu nhiên của tôi tớ Chúa, Agostino Ernesto Castrillo, Giám mục San Marco Argentano-Bisignano, tu sĩ Dòng Anh em Hèn Mọn. Ngài sinh ngày 18/02/1904 và từ trần ngày 16/10/1955.

- Các nhân đức siên nhiên của tôi tớ Chúa, Umiltà Patlán Sánchez (tên thường gọi: Maria), nữ tu dòng các chị em Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài sinh ngày 17/03/1895 và từ trần ngày 17/06/1970.

VPTD (ofm.org)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...