Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Hội Đồng Quốc Tế Về Huấn Luyện Và Học Vấn Họp

Administrator
2022-07-10 00:00 UTC+7 331

“Hôm qua, chúng tôi đã mở đầu kỳ họp với lời chào của anh Phó Tổng Phục vụ Ignacio Ceja, anh cũng chuyển lời chào và lời động viên của anh Tổng Phục vụ đến chúng tôi”. Đó là phát biểu của anh Darko Tepert, Tổng Thư ký Huấn luyện và Học vấn của Dòng, bên lề cuộc họp của Hội đồng Quốc tế về Huấn luyện và Học vấn, diễn ra tại Rôma từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022. “Anh Phó TPV chỉ ra rằng Tổng Tu nghị vừa rồi đã giao một số nhiệm vụ cho Van phòng Tổng Thư ký Huấn luyện và Học vấn và đề nghị Hội đồng Quốc tế giúp đỡ về vấn đề này cho Văn phòng ấy”.

Hôm nay, ngày thứ hai của cuộc họp, các hội viên hội đồng đã dành riêng cho chủ đề về bản sắc Phan sinh. Anh Darko giải thích: “Câu hỏi về căn tính của chúng ta đã xuất hiện rất nhiều trong Tổng Tu nghị vừa rồi, và chúng ta thấy rằng có nhiều thao thức trong toàn Dòng về vấn đề này. Như Tổng Tu nghị đã nói trong Văn kiện chung kết, chúng ta phải làm việc chăm chỉ để bắt đầu lại với cam kết trở thành những người anh em hèn mọn đích thực”.

Ngoài bản sắc Phan sinh được thảo luận hôm nay, các tham dự viên có chương trình nghị sự trong vài ngày tới là chuẩn bị hai hội nghị: một là về các trung tâm nghiên cứu Phan sinh (sẽ được tổ chức vào năm sau), và hai là về các anh em tu sĩ giáo dân, được lên kế hoạch cho năm 2024, sẽ ở cấp độ của các hội đồng OFM. Trên bàn làm việc của họ cũng có các chủ đề khác như bảo vệ trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương, Phúc âm hóa, và Công lý, Hòa bình và toàn vẹn của tạo thành.

(Nguồn: https://ofm.org/blog/international-formation-and-studies-council-returns/)

Chia sẻ