Skip to content
Main Banner

Tuần Khám Phá Ơn Gọi Phan Sinh

Administrator
2018-05-21 00:00 UTC+7 146

Từ ngày 7 đến 11/5, Ban Mục vụ Ơn gọi của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô đã tổ chức tuần Khám phá Ơn gọi đợt II/2018 cho các bạn nam trẻ muốn sống đời sống thánh hiến trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.

Số em đăng ký tham dự đợt này là 17, đến từ các Giáo phận của mọi miền đất nước (Hưng Hoá, Thái Bình, Vinh, Đà Nẵng, Kontum, Xuân Lộc, Bà Rịa và Sài Gòn). Anh GB. Trần Khắc Du, Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi, cùng với các anh tại Nhà Tìm hiểu Phanxicô: Phêrô Trần Ngọc Niên, Đaminh Nguyễn Đức Thuận, Phêrô Nguyễn Duy Lượng và Phanxicô Trần Thanh Lam đã hướng dẫn và đồng hành với các em. Nội dung chương trình: Các em chia sẻ bản thân, gia đình, ước mơ trong nhóm; có 3 ngày tĩnh tâm, được đồng hành để giúp khám phá ơn gọi và kiểm tra những yếu tố cần thiết cho hướng ơn gọi dâng hiến (trí tuệ, sức khoẻ, khả năng sống đời sống chung).

Sau tuần Khám Phá Ơn gọi, anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam đã chấp thuận cho 14 em được vào giai đoạn Tìm hiểu. Các em này sẽ được tập trung tại Nhà Tìm hiểu vào ngày 1/9.

BTT-OFMVN

Chia sẻ