Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Giáo xứ Hòa Hội đón cha tân chánh xứ

Administrator
2017-07-05 00:00 UTC+7 174

Lúc 09g00 ngày 26.6.2017, Giáo xứ Hòa Hội, Hạt Xuyên Mộc đã vui mừng đón chào Cha Tân Chánh xứ: Gioan B. Nguyễn Duy An, OFM, thay Cha Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Gioan Baotixita. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Giuse Võ Công Tiến - Tổng Đại diện, Cha Quản hạt và quý Cha Hạt Xuyên Mộc, Cha Anselm Nguyễn Hải Minh – Cố vấn Tỉnh dòng, Đại diện Giám tỉnh và các tu sĩ trong Tỉnh dòng; quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu.

Nghi thức nhậm xứ bao gồm: Cha Tổng Đại diện công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm cha Gioan B. Nguyễn Duy An làm chánh xứ Hòa Hội;  Đức Cha trao dây các phép và ban huấn từ; cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội; Cha Tân Chánh xứ chính thức nhậm chức qua các nghi thức: Mở cửa Nhà Tạm, Ngồi tòa Giải tội, Ngồi ghế chủ tọa, Ký nhận biên bản bàn giao.

Sau đó, Cha Tân Chánh xứ có lời tâm tình cám ơn Cha Giám tỉnh và Hội đồng Tỉnh dòng đã tín nhiệm giới thiệu ngài cho Đấng Bản quyền Giáo phận Bà Rịa. Cha tri ân Đức Giám mục Giáo phận đã đón nhận sự giới thiệu ấy và bổ nhiệm Cha vào chức vụ Chánh xứ Hòa Hội này. Cha cũng không quên cám ơn Cha Chánh xứ tiền nhiệm Phaolô vì những thành quả Cha đã để lại. Cuối cùng là lời cám ơn quý cha và cộng đoàn đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Gioan Baotixita chủ tế. Cộng đoàn sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng cầu nguyện cho Tân Chánh xứ trong sứ vụ mới, và cầu xin cho cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hội ngày càng thăng tiến trong đức tin, tình hiệp nhất và yêu thương.

Ban Truyền Thông Ofmvn

Chia sẻ