Skip to content
Main Banner

Lễ nhận xứ của Anh em Tây nguyên

Administrator
2017-07-05 00:00 UTC+7 151

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục giáo phận Kontum đã ký quyết định bổ nhiệm cha chánh xứ cho hai anh Giuse Hoàng Hữu Chi và Giuse Đinh Thế Hoài.

Sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017, lúc 7 giờ 00, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục giáo phận Kontum đã đến chủ tế thánh lễ trao giáo xứ Đức Bà Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và kiêm giáo họ Xêđăng Ialu (gần đó) cho anh Giuse Hoàng Hữu Chi. Tham dự thánh lễ có đông đảo anh em Phanxicô và các cha trong hạt.

Cũng trong ngày này, sau khi tham dự tại Giáo xứ Biển Hồ, anh em quy tụ về giáo xứ Lệ Cần (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) để tham dự lễ nhận xứ của anh Giuse Đinh Thế Hoài lúc 9 giờ 30. Thánh lễ diễn ra khá đông đủ anh em chúng ta và nhiều cha thuộc các xứ lận cận khác.

Ban Truyền Thông Ofmvn

Chia sẻ