Skip to content
Main Banner

Thánh Lễ Giới Trẻ Đầu Tháng Tại Giáo Xứ Thánh Phanxicô Đakao

Administrator
2018-05-17 00:00 UTC+7 246

Nhằm giúp cho các bạn trẻ Công giáo trong và ngoài Giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao, có được môi trường sống đạo thánh thiện và để chuẩn bị cho những thế hệ tiếp theo đến phục vụ tại giáo xứ.

Thánh Lễ dành cho giới trẻ vào Chúa Nhật đầu tháng đã được cử hành lần đầu vào ngày 01 tháng 06 năm 2017. Tính đến nay vừa tròn 1 tuổi. Khởi đầu từ một con số khiêm tốn, nhưng dần dần đã tăng lên. Trung bình từ 120 - 200 bạn trẻ tham dự. Có nhiều yếu tố làm nên sự khởi sắc như: sự sinh động trong phụng vụ thánh lễ, chia sẻ bữa ăn huynh đệ và sinh hoạt tập thể. Đồng hành với các bạn trẻ có anh Giuse Trần Hữu Khôi và anh Phêrô Nguyễn Văn Dũng.

Sau mỗi Thánh Lễ như thế đã để lại nơi các bạn trẻ tham dự một tinh thần sống Tin Mừng giữa đời cách mạnh mẽ hơn.

BTT-OFMVN

Chia sẻ