Skip to content
Main Banner

Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 13

Administrator
2021-07-16 00:00 UTC+7 132

Cuộc bầu cử các thành viên của Ban Tổng Cố vấn nhiệm kỳ 2021-2027 đã diễn ra vào sáng thứ Năm. Những vị Cố vấn mới được bầu chọn là: Anh Victor Quematcha (Châu Phi), Anh John Wong (Châu Á-Châu Đại Dương), Anh Jimmy Zammit (Anh ngữ), Anh Albert Schmucki (Trung Âu), Anh Cesare Vaiani (Iberia-Ý-Albania), Anh Konrad Cholewa (Slavic), và anh Joaquin Excheverry và Cesar Kulkamp (Châu Mỹ Latinh).

Tu nghị đã nhóm họp vào buổi chiều để nghe anh Aidan McGrath trình bày và giải thích rõ ràng các đề xuất sửa đổi Tổng Nội quy Dòng. Các điều khoản cụ thể được xem xét bao gồm: cơ cấu và sự điều hành của Dòng, các sứ vụ mới, các vấn đề hành chính và việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đặc biệt, thuật ngữ “những người trưởng thành dễ bị tổn thương” được làm sáng tỏ, dựa trên Tự sắc 2019, “Anh em là ánh sáng thế gian” (Vos Estis Lux Mundi). Các đề xuất trên đã được thông qua thành luật của Dòng bằng một cuộc đầu phiếu.

Cuối buổi chiều, anh em có mặt tại Tu nghị tiến về Vương cung thánh đường Gioan Lateranô để đọc Giờ Kinh Chiều, do anh Isauro Covili Linfati, Phó Tổng Phục vụ mới của Dòng chủ sự. Tiếp theo đó là bữa tối tự chọn trong sân của Nhà thờ Chính tòa.

Chia sẻ