Skip to content
Main Banner

Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 14

Administrator
2021-07-17 00:00 UTC+7 121

Vào sáng ngày thứ mười bốn, Tổng Tu nghị đã nhận được một thông điệp bằng văn bản từ Đức Thánh Cha. Ngài gởi tới các thành viên Tu nghị và các anh em của Dòng trên khắp thế giới lời chào và ban cho tất cả anh em một sứ điệp đầy cảm hứng và bao quát.

Anh em tiếp tục quá trình bỏ phiếu các vấn đề liên quan đến pháp lý, đặc biệt là liên quan đến các trường hợp hành vi sai trái. Anh Lawrence Hayes, thuộc Ủy ban soạn thảo các đề xuất của Tổng Tu nghị, đã trình bày bản dự thảo các định hướng và nhiệm vụ của Bản sắc Phan Sinh, Đời sống huynh đệ và liên đới, Huấn luyện, Truyền giáo và Phúc âm hóa, và JPIC của chúng ta. Tiếp theo là phần thảo luận, bao gồm các lãnh vực bình đẳng, và thông cảm những người anh em mới, những người đến từ những hoàn cảnh gia đình và văn hóa rất khác nhau. Sau đó các nghị quyết đã được biểu quyết.

Trước bữa ăn trưa, các nghị viên đã nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo cấp cao của gia đình Phan Sinh, được đại diện bởi Sr. Maria Magdalena Schmitz, Phó Chủ tịch IFC-TOR; Tổng Phục vụ OFS, anh Tibor Kauser; Tổng Phục vụ TOR, Amando Trujillo Cano; Tổng Phục vụ OFM Cap., anh Roberto Genuin; và Tổng Phục vụ OFM Conv., anh Carlos Alberto Trovarelli. Đặc biệt, anh Carlos nói về sự lựa chọn ưu tiên của Dòng Phanxicô dành cho tình huynh đệ. Anh Massimo Fusarelli khẳng định, “Chúng ta là một gia đình, và chúng ta muốn không ngừng cảm thấy tình gia đình này đối với nhau và đối với thế giới ngày được gia tăng.”

Sau bữa ăn trưa, các nghị viên nghe anh Daniel Horan trình bày bản thảo của Thông điệp cuối cùng của Tổng Tu nghị, và đóng góp những ý kiến, các đề nghị cho ủy ban soạn thảo những điểm then chốt của thông điệp và nội dung chính của tài liệu. Các anh em cũng chào đón hai Tổng Cố vấn mới, anh Albert Schmucki cho Trung Âu, và anh Konrad Cholewa cho khu vực Slav, những người lần lượt đến từ Thụy Sĩ và Ba Lan.

Buổi tối, các anh Julio Cesar Bunader, Tyberiusz Maka, Pedro Zitha và Daniele Feligioni đã tổ chức và nấu một bữa tiệc thịt nướng.

Chia sẻ