Skip to content
Main Banner

Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 2

Administrator
2021-07-04 00:00 UTC+7 63

Ngày thứ hai của Tổng Tu nghị là một Ngày Linh Thao, với Suy niệm Buổi Sáng và Thánh Lễ với học giả Phan Sinh người Ý, Ngài Felice Accrocca, Tổng Giám Mục của Benevento, người hiện đang là thành viên của Bộ Phong Thánh, và thành viên của Ủy ban Truyền giáo và Hợp tác Liên Giáo hội của Hội đồng Giám mục Ý.

Thông điệp của ngài Accrocca là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng cho tất cả các anh em Phan Sinh để trung thành sống như những người anh em hèn mọn, những người được nuôi dưỡng bằng Phúc Âm, để có thể sống các mối quan hệ lành mạnh, trong tinh thần huynh đệ và như những người lữ hành và khách lạ trong thế giới này.

Vào buổi chiều, theo lời mời gọi của ngài Accrocca hãy hướng về hiện tại với niềm tin, để cho Tin Mừng hướng dẫn các lựa chọn của chúng ta, cũng như để nắm bắt tương lai, các nghị viên đã gặp nhau trong 12 Hội đồng Giám tỉnh của họ để chia sẻ hy vọng của họ đối với Tổng Tu nghị này.

Chia sẻ