Skip to content
Main Banner

Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 6

Administrator
2021-07-08 00:00 UTC+7 87

Sáng Thứ Năm được dành để trình bày các báo cáo về tình hình kinh tế và thống kê sổ sách của Dòng. Với tư cách là Tổng Quản lý, anh John Puodziunas xác nhận, với lòng biết ơn, rằng trong sáu năm qua, các khoản nợ bên ngoài của Dòng đã được xóa bỏ, và Ban Điều hành Trung ương của Dòng đã có những cải tiến đáng kể về cơ cấu và hệ thống đối với chương trình hoạt động của mình, với sự giúp đỡ của các kiểm toán viên bên ngoài và các chuyên gia giáo dân.

Trong bản báo cáo tài chính của mình, “Hướng tới một nền kinh tế huynh đệ”, anh Tổng Quản lý đề cập đến việc ban điều hành của Dòng và các cá nhân anh em ở tất cả các cấp phải học cách kết hợp sứ mệnh với các thực tế kinh tế và trách nhiệm. Cuối cùng, nền kinh tế huynh đệ của chúng ta tồn tại nhằm để cung cấp thông tin về cuộc sống và sứ mệnh của chúng ta, và cuộc sống và sứ mệnh của chúng ta nên tích cực hình thành nền kinh tế học huynh đệ của chúng ta.

Anh John nhấn mạnh rằng con đường phía trước của Dòng là phát triển và thực hiện một chương trình kinh tế được tích hợp vào đời sống của anh em, theo cách hướng đến sứ mệnh, định hình giá trị, có hiệu năng và kết quả. Điều này cho phép chúng ta phục vụ như những người quản lý Kitô hữu và Phan Sinh thực sự, những người phục vụ hiệu quả về mặt tài chính và có trách nhiệm với anh em của chúng ta và với thế giới xung quanh chúng ta. Anh Tổng Quản lý đã đưa ra một số khuyến nghị về việc sửa đổi Nội quy và cấu trúc để cải thiện sự hội nhập tài chính, tăng cường trách nhiệm giải trình, và thực hiện các kế hoạch và chương trình một cách có trách nhiệm, hầu quản lý kinh tế theo những cách thức công bằng và bình đẳng.

Nhìn chung, từ bản báo cáo, chúng ta thấy rõ ràng là Dòng đang già đi và giảm dần về số lượng. Điều này rõ ràng hơn ở một số vùng địa lý. Anh John đề nghị rằng những số liệu thống kê này nên được sử dụng như một công cụ cho các cuộc thảo luận đang diễn ra ở bình diện các Thực thể của chúng ta về cách làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục tạo ra ảnh hưởng và để lại dấu ấn của mình.

Buổi chiều, các cuộc thảo luận được thực hiện trong các nhóm ngôn ngữ, về các vấn đề được nêu ra trong các phiên họp buổi sáng, cũng như các vấn đề nảy sinh từ các cuộc thảo luận của các nhóm khác. Các chủ đề được nêu ra trong các cuộc thảo luận nhóm bao gồm cách làm thế nào chúng ta có thể khẳng định sự bình đẳng của mình như những người anh em hèn mọn và xây dựng những nhịp cầu trong một thế giới bất ổn, làm thế nào chúng ta có thể đạt hiệu năng hơn trong việc huấn luyện và truyền giáo, trong cách chúng ta có thể sống và hành động với công bằng và bác ái hơn, trong cách chúng ta có thể đón nhận nền văn hóa đa dạng và cách chúng ta có thể lớn lên trong tình huynh đệ và sự thánh thiện.

Chia sẻ