Anh Tổng Phục vụ thăm viếng Anh em Tỉnh Dòng Thánh Phúc Âm (Holy Gospel) ở Mễ Tây Cơ (Mexico)

2018-12-23 364 Thảo luận

Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12, 2018, anh Tổng Phục vụ Michael Perry đã thăm viếng huynh đệ các anh em Tỉnh Dòng Thánh Phúc Âm ở Mễ Tây Cơ, tháp tùng bởi anh Ignacio Ceja, Tổng Cố vấn. Ngoài việc cùng với anh em vui mừng với món quà ơn gọi và niềm vui của các anh em, anh Michael đã lắng nghe họ và khuyến khích họ tiếp tục trung thành với nhiệm vụ là những người anh em hèn mọn hôm nay.

Ở Mexico City, anh Tổng Phục vụ gặp trước tiên các anh em trong Ban Cố vấn Tỉnh dòng. Anh em đã trình bày cho anh các chương trình và các dự án của Tỉnh dòng trong nhiều lãnh vực khác nhau. Anh hỏi các anh em về những thách đố phải đối mặt và thúc giục anh em tiếp tục làm việc một cách nhiệt thành trong công tác linh hoạt và điều hành Tỉnh dòng. Anh yêu cầu họ chú tâm nhiều vào việc huấn luyện thường xuyên và khởi đầu, đặc biệt trong việc huấn luyện tất cả anh em,- giáo sĩ và anh em tu-, sống như những anh em hèn mọn đích thực.

Tại Nhà Tỉnh Dòng, ở Coyoacan, anh có buổi họp chung với các anh em. Có 63 anh em tham dự. Tại nhà các anh em khấn tạm ở Santa Ursula, anh gặp tất cả 38 anh em trẻ (gồm U10, khấn tạm, tập sinh và thỉnh sinh). Sau đó, ở Oaxaca, thành phố phía Nam của Mexico, anh đã gặp các anh em dấn thân trong các sứ vụ và truyền giáo, cũng như những anh em sống và làm việc giữa những người bản địa. Với cả hai nhóm, anh chia sẻ Bánh Lời Chúa và sự thông hiệp trong Mình và Máu Người, hỏi và nghe anh em nói về các niềm vui, những ưu tư và những thách đố của anh em. Anh khuyến khích họ hãy cảm thấy hạnh phúc về những gì Thiên Chúa đang làm trong Dòng, trong Giáo hội và thế giới, và quan tâm đến những dấu chỉ của thời đại để đào sâu danh tánh Phan sinh của chúng ta, tăng cường cảm thức thuộc về Huynh đệ đoàn hoàn vũ bằng cách nhìn vượt qua các biên giới của chúng ta.

Trong cả hai thành phố, anh Michael đã gặp các phần tử của gia đình Phan Sinh: Các chị Clarit và Conceptionists, các anh các chị Dòng Ba tại thế và nhiều người khác.

Xin gởi đến anh Giám tỉnh, Juan Medina và các anh em khác trong Tỉnh dòng lời tri ân về lòng hiếu khách và sự tiếp đón huynh đệ của anh em.

Alexis Trần Đức Hải, ofm, dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...