Cuộc gặp gỡ tiền Tu nghị ở Ấn độ của anh em U10

2019-01-17 276 Thảo luận

Tu viện thánh Louis, Palamaner, - được biết đến như cái nôi của các anh em Phan Sinh tại Ấn độ - đã được chọn làm nơi gặp gỡ cho các anh em khấn trọn U10 của ba đơn vị - Tỉnh dòng thánh Tôma, Hạt Dòng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và Cơ sở Thánh Phanxicô Assisi. Các anh em trẻ gặp gỡ để cử hành giai đoạn Tiền-Tu nghị của Tu nghị Chiếu Quốc tế vào năm tới dành cho anh em U10.

Anh Tổng Phục vụ, Michael A. Perry, đã mời tất cả các đơn vị của Dòng cử hành giai đoạn Tiền-Tu nghị này nhằm để cổ vũ sự tham gia của tất cả các anh em khấn trọn dưới 10 năm (không phải chỉ những anh em đi tham dự cuộc họp quốc tế), và chuẩn bị cho một thời gian ân sủng ở Hội đồng Chiếu tại Taizê (07 đến 14 tháng 07, 2019)

Anh Robin Daniel, OFMCap, linh hoạt các anh em, cung cấp cho họ bối cảnh lịch sử của cuộc đối thoại của thánh Phanxicô với Quốc vương Hồi giáo năm 1219, và trình bày cho biết cuộc gặp gỡ này đã ảnh hưởng như thế nào trên linh đạo và sứ vụ truyền giáo của thánh Phanxicô. Tiếp đó, anh Charles Arulanandam giúp các anh em nhận ra những dấu chỉ của sự đối thoại trong các vùng miền và các đơn vị của anh em.

Có 26 anh em tham dự cuộc gặp gỡ Tiền-Tu nghị này, và đây là một ngày hội lớn của tình huynh đệ.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...