Tân Tổng Linh Hoạt viên Truyền giáo

2019-01-17 186 Thảo luận

Hội Đồng Dòng đã chọn anh Alonso Morales Duque, thuộc Tỉnh Dòng thánh Phaolô Tông đồ (Colombia) làm Tổng Linh hoạt viên Truyền giáo, thay cho anh Luis Arcesio Gallardo Loja, xin từ nhiệm (vì những lý do gia đình) khỏi chức vụ Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc Âm hóa. Xin gởi đến anh Luis lời cám ơn chân thành về sự cống hiến cho công việc của anh, cũng như những lời chúc tốt lành và nhiệt thành đến anh Alonso trong nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi anh.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...