Thông tin từ kỳ họp Hội Đồng Dòng – Tempo Forte - tháng 09 năm 2018

2018-10-01 497 Thảo luận

Cuộc họp tháng 09 của Hội đồng Dòng bắt đầu lúc 09 giờ ngày 10. Anh Tổng Phục vụ, Phó Tổng Phục vụ và mỗi một anh Tổng Cố vấn nói về các hoạt động mà họ dấn thân vào từ khi kết thúc lần họp cuối đến nay (16/07 - 27/07, 2018)

- Cùng ngày, anh Tổng Kinh lý cho cộng đoàn Trung ương, anh Hugh McKenna trình bày bản báo cáo kinh lý của anh cho ban Tổng Cố vấn. Bản báo cáo chứa đựng những đề nghị nhằm làm tốt hơn phẩm chất của đời sống cầu nguyện và phục vụ của cộng đoàn, cũng như đề cập đến những sinh hoạt của các văn phòng trung ương nhằm mưu ích cho Dòng.

- Trong các buổi làm việc, anh em bàn thảo văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng Dòng 2018 (văn kiện này đang ở vào giai đoạn cuối và đang được dịch ra các thứ tiếng chính thức của Dòng), và lá thư của Hội đồng Dòng dịp lễ trọng kính Cha Thánh Phanxicô.

- Vào lúc 11 giờ 30 ngày thứ năm 13 tháng 09, các anh Michael và Julio Cesar đến với Tổng Tu nghị của anh em Capucinô và chính thức chúc mừng vị Tổng Phục vụ mới, anh Robertô Genuin, OFM Cap.

- Thứ sáu 14 tháng 09, ban Tổng Cố vấn được cộng đoàn San Sebastiano alle Catacombe (Rome) tiếp đón nồng nhiệt. Tại đây, với sự trợ giúp chuyên nghiệp của anh Mateo Giuliani, anh em đã chú tâm vào việc lượng giá đời sống huynh đệ và truyền giáo của ban Tổng Cố vấn trong ba năm qua, kể từ Tổng Tu nghị lần cuối. Trong lần họp tới vào tháng 12, ban Tổng Cố vấn sẽ dành thêm hai ngày để tìm kiếm những phương cách làm việc tốt hơn.

- Chủ Nhật 16 và thứ hai 17 tháng 09, anh Tổng Phục vụ và các thành viên của ban Tổng cố vấn đến thánh địa La Verna để cử hành lễ thánh Phanxicô Năm Dấu. Thứ ba ngày 18, anh Michael, Tổng Phục vụ, được tháp tùng bởi anh Antonio Scabio, Tổng Cố vấn, tham dự Tu nghị chiếu của ba tỉnh Dòng Ý họp lại với nhau ở Baronissi (Salerno).

- Trong kỳ họp này, ban Tổng Cố vấn đã chọn các anh Tổng kinh lý sau:

* Anh Sergio Moura Rodrigues, kinh lý Tỉnh dòng thánh Phanxicô, Brazil

* Anh Stephen O’Kane, kinh lý Tỉnh dòng Thánh Danh, NewYork, U.S

- Anh Silvio Rogelio de la Fuente được chỉ định làm thủ quỹ, và anh Angelo Flores, phụ tá thủ quỹ, cộng đoàn đại học quốc tế St. Anthony, Rome.

- Anh Juan Isidro Aldana Maldonado được bầu làm Phó phụ trách cộng đoàn trung ương Santa Maria Mediatrice, cùng với các anh Cesare Vaiani, Rufino Lim, và Marco Mendoza Martinez được bầu chọn làm thành viên của ban cố vấn cộng đoàn (Discretorium). Các anh sẽ cộng tác với anh Phụ trách vừa được bầu chọn, anh Saul Orlando Flores Interiano, và anh Tiberiusz Maka, thủ quỹ.

- Anh John Puodziunas, Tổng Quản lý, tham dự một khóa học trong đó nhiều vấn đề liên can đến tài chánh được bàn cãi.

- Theo lời khuyên của các chuyên viên trong lãnh vực, -những người đã và đang nghiên cứu vấn đề,- một cơ chế thử nghiệm đang được triển khai nhằm dẫn đến một quỹ quyên góp và phân phối các nguồn tài chính cho các dự án Truyền giáo và Huấn luyện khác nhau của nhiều đơn vị trong Dòng.

- Các cuộc bầu chọn ngoài tu nghị của vài Phụ trách ở một số đơn vị của Dòng được xác nhận.

- Biên bản của anh Paul Smith, đại diện của anh Tổng Phục vụ cho Hạt Dòng thánh Phanxicô Assisi ở Papua New Guinea và các đảo Solomon, được đệ trình và bàn cãi.

- Với tâm tình buồn bã, ban Tổng cố vấn xét duyệt các trường hợp sau:

* “tự khắc” (ipso facto) bị loại trừ khỏi Dòng (4)

*cho phép chuẩn luật độc thân và những ràng buộc của tình trạng giáo sĩ (3)

*hồi tục  (1)

*sống ngoại vi trong ba năm (7)

- Vài anh em xin rút khỏi các dự phóng truyền giáo trực thuộc anh Tổng Phục vụ để về lại Tỉnh dòng Mẹ đã được chuẩn thuận, trong khi có những anh em khác xin gia nhập các dự phóng khác.

- Khóa họp tháng 09, 2018 kết thúc sau phiên họp buổi sáng thứ sáu ngày 21. Cuộc họp lần tới của Hội đồng Dòng sẽ bắt đầu ngày thứ hai mồng 05 tháng 11, 2018, và trong tuần thứ hai của cuộc họp (từ 12 đến 16/11), anh Tổng Phục vụ và ban cố vấn sẽ gặp 22 vị Tổng Kinh lý được chỉ định trong năm 2018.

Chúc tụng Đức Kitô và Người Nghèo thành Assisi. Amen!

Rome, ngày 26 tháng 09, năm 2018

Br. Giovanni Rinaldi, OFM

Tổng Thư ký

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...