Anh Carlos Alberto Trovarelli được bầu làm Tổng Phục vụ mới của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu

2019-06-01 185 Thảo luận

Vào ngày 25 tháng Năm năm 2019, tại Tổng Tu nghị thông thường của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu đã bầu anh Carlos Alberto Trovarelli làm Tân Tổng Phục vụ của họ. Cuộc bầu cử được tổ chức tại Tu viện Thánh Tâm ở Asissi.

Anh Carlos sinh ngày 22 tháng Sáu năm 1962, tại Cinco Salto (Rio Negro), Argentina. Anh là tu sĩ “người Argentina gốc Ý” thuộc Tỉnh Dòng Thánh Antôn Padua ở Argentina và Uruguay. Anh khấn lần đầu ngày 15 tháng Hai năm 1986, khấn trọng ngày 4 tháng Mười năm 1990, và thụ phong linh mục ngày 25 tháng Ba năm 1995.

Trước khi được bầu làm Tổng Phục vụ, anh làm Tổng Trợ úy cho Federación América Latina Conventuales (FALC).

Anh Tổng Phục vụ của chúng ta, Michael A. Perry, thay mặt Ban Tổng Cố Vấn và Anh em trong Dòng, đã chúc mừng anh Carlos và bảo đảm với anh rằng sẽ nhớ đến anh trong các giờ cầu nguyện cho chức vụ tương lai đang chờ đợi anh trong tư cách phục vụ anh em Viện Tu.

Anh Miachael mời gọi tất cả Anh em trong Dòng tiếp tục cầu nguyện cho Anh em Viện Tu đang cử hành Tổng Tu nghị.

Cần thêm thông tin xin xem tại www.capgenofmconv.org

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...