Tại sao khẩn cầu thánh nữ Camilla Battista thành Varano trợ giúp trong thời gian đại dịch?

2020-04-17 141 Thảo luận

Bài viết sau đây xuất phát từ một cuộc nói chuyện với Mẹ Chiara Laura Serboli và các Chị em dòng Nhì khác của Camerino về câu chuyện thánh Camilla Battista thành Varano, tử vì đạo vì dịch bệnh ở thế kỷ thứ 16, được đăng trên báo Oservatore Romano ngày 02 tháng 04, 2020:

Trên bình diện lịch sử, nhiều vị thánh “đặc biệt” được kêu khấn: thánh Rita, thánh Roch, thánh Antôn Viện trưởng, thánh Christopher và thánh Sebastian mà các câu chuyện về các ngài, một cách nào đó, được gắn liền với dịch bệnh hoặc với các cuộc chữa lành nhiệm mầu. Các lời cầu khấn này nhấn mạnh đến một sự kiện phổ quát vượt quá sức vị thánh mà chúng ta kêu cầu: niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và sự nhận thức rằng các vị thánh là những người bạn của chúng ta. Trong lời nguyện khẩn cầu, chúng ta hướng về thánh Camilla Battista Varano, vị thánh mà thân xác ngài hiện đang được lưu giữ trong tu viện của chúng ta, bởi vì chúng ta cảm thấy ngài là một người bạn “đặc biệt” của chúng ta và, trong những thời buổi khó khăn, chạy đến với các người bạn của chúng ta để xin giúp đỡ là chuyện bình thường. Thêm nữa, chúng ta làm điều này bởi vì không những thánh Camilla đã trải qua những điều tương tự như chúng ta đang trải nghiệm, thánh nhân còn là một nạn nhân của dịch bệnh và chết vào ngày 31 tháng 05, 1524. Ngài chết “một mình trên giường thập giá”, bị lây nhiễm bệnh và được đem đi mai táng cách vội vã nhằm tránh lây nhiễm. Nghi thức giã biệt đơn giản vì lệnh cấm tập trung. Ngài chắc chắn biết những gì mà những ai nhiễm vi-rút cảm nghiệm, đối diện với nó trong cảnh đơn độc của nhà thương. Ngài biết nỗi đau của các thân nhân người bệnh và của mỗi một người chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta chắc chắn rằng ngài cầu bầu cho mỗi người có được sự bình an và sức khỏe. Ngài hứa, “Từ trời, tôi sẽ không quên anh chị em.” Khi các bức tường thành của Camerino được sửa sang lại vào cuối thế kỷ thứ 14, công tước Giovanni Spaccaferro muốn đặt một cộng đoàn nhà tu ở mỗi cửa ra vào thành. Làm điều này, công tước không chỉ muốn xem đó như là một đơn vị đồn trú chống lại những kẻ thù hữu hình, ông cũng muốn một cộng đoàn nhà tu chống lại các địch thù thiêng liêng hoặc vô hình, như dịch bệnh, tạo nên một nội vi thiêng liêng. Lấy lại truyền thống này, cậy dựa vào lời cầu bàu của thánh Camilla Battista, lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay được dâng lên với lòng cậy tin và kiên nhẫn từ thành phố Camerino, cầu cho sự an toàn của dân chúng thời nay.Thành phố của chúng ta, ngoài việc vừa hồi phục từ trận động đất, cũng là chiến tuyến của cuộc khủng hoảng do Covid 19 gây ra, như một bệnh viện đón nhận những ai trên đất nước chúng ta bị lây nhiễm.

Silvia Guidi

Loading...