Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 5

2021-07-08 510 Thảo luận

Vào buổi sáng thứ năm của Tổng Tu nghị, anh Caoimhin O'Laoide và anh Isauro Covili Linfati thuộc Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Dòng đã nêu bật thực trạng và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương bởi các giáo sĩ và tu sĩ, và tầm quan trọng to lớn đối với Dòng của chúng ta và Giáo hội trong việc thúc đẩy văn hóa chăm sóc và bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Anh Antonio Scabio, một nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp và là Tổng Cố vấn, đã nói về trải nghiệm của những nạn nhân của bạo lực bi thảm và chấn thương nghiêm trọng này, những người phải luôn ở tâm điểm của phản ứng của chúng ta đối với lạm dụng tình dục. Anh cũng nói đến phản ứng cần thiết của lòng trắc ẩn và trách nhiệm đối với họ, gia đình của họ và của các cộng đồng bị tổn thương. Ủy ban tuyên bố rằng chúng ta, với tư cách là các Tu sĩ Dòng Phanxicô, “được kêu gọi tôn trọng phẩm giá và giá trị của mỗi con người, (và rằng chúng ta phải) không bao giờ khai thác hoặc lạm dụng quyền lực mà chúng ta có thể có với tư cách là thành viên của một dòng tu hoặc một chức sắc của Giáo hội. ”

Anh Aidan McGrath đã nói về các khuyến nghị của Ủy ban, bao gồm việc soạn ra các dự thảo Nội Quy để đưa vào Nội Quy Chung của Dòng, cũng như việc phát triển một Quy tắc Ứng xử rõ ràng, với các hướng dẫn và thủ tục sẽ được áp dụng cho tất cả các anh em và các Thực thể của Dòng.

Như đã được Ủy ban nhấn mạnh, Hội Dòng của chúng ta có nghĩa vụ không được “nhắm mắt làm ngơ” hoặc im lặng, và có nhu cầu nghiêm túc phát triển nhận thức, giáo dục và đối thoại cởi mở ở cấp cộng đoàn và giáo xứ địa phương, trong giai đoạn Huấn luyện khởi đầu và Thường huấn cho các anh em chúng ta, và cho các nhân viên, tình nguyện viên và cộng tác viên của chúng ta. Các Phụ trách cộng đoàn được yêu cầu đào luyện các tu sĩ và cộng tác với các chuyên gia tôn giáo và giáo dân khác cách tích cực trong việc chăm sóc và bảo vệ những người bị lạm dụng trong thế giới của chúng ta.

Xin giới thiệu một nguồn tài nguyên dành cho các anh em nào được chỉ định cho sứ vụ mục vụ này. Đó là chương trình đào tạo cơ bản và chuyên biệt do Đại học Giáo hoàng Gregorianum cung cấp tại https://childprotection.unigre.it/

Các nghị viên đã gặp nhau trong các nhóm ngôn ngữ để thảo luận về cách làm sao các Thực thể có thể đảm bảo hơn tính nhất quán trong phản ứng của họ đối với hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, và trong cách tiếp cận của họ để xử lý cách thích hợp tất cả các vấn đề liên quan đến các khiếu nại loại này.

 

Vào buổi chiều, anh Cesare Vaiani và anh Sinisa Balajic đã trình bày Bản báo cáo của Tổng Thư ký về Huấn luyện và Học vấn (GSFS). Các anh đã nêu lên những nét chính của các sáng kiến cụ thể của GSFS trong sáu năm qua, và nói về sự huấn luyện và các cơ sở giáo dục hiện có của Dòng, chẳng hạn như Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA), các trung tâm nghiên cứu ở Rome, Hoa Kỳ, Cairo và Hồng Kông. Họ nhấn mạnh đến một số chương trình mới và sáng tạo vốn đã được giới thiệu trong sáu năm qua, chẳng hạn như Chương trình cử nhân trong Hệ sinh thái toàn vẹn, do PUA cung cấp từ năm 2020.

Các phản ánh và đề xuất của GSFS bao gồm sự cần thiết phải có sự đồng hành của các Thực thể đang tăng và đang giảm về số lượng, sự huấn luyện các Phụ trách nhà, huấn luyện sự hình thành bản sắc Phan Sinh cho tất cả các anh em, sự kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu và tầm quan trọng của thế giới kỹ thuật số. Các phản ánh và đề xuất này, cùng với các thực tế của việc huấn luyện và những nhu cầu trong những Thực thể khác nhau, đã được các nghị viên thảo luận trong các nhóm ngôn ngữ khác nhau.

Loading...