Skip to content
Main Banner

Du Sinh, gặp gỡ truyền giáo

Administrator
2009-01-18 00:00 UTC+7 129

Thực thi nghị quyết của Tu Nghị Tỉnh Dòng 2008 muốn các anh em giúp cho  đồng bào dân tộc vùng Nha-trang gặp gỡ để có thể giúp đỡ lẫn nhau phục vụ người dân tộc hữu hiệu hơn, Văn Phòng Thư Ký Phúc Âm Hóa (VPTKPÂH) đã thúc đẩy anh Điều phối viên PÂH bằng Truyền giáo (gọi vắn tắt là Điều phối viên Truyền giáo) mở rộng vùng để mời tất cả các anh phục vụ người dân tộc gặp nhau "luôn thể." Thế là có thư mời.

Và thời điểm cũng được đề nghị cách sáng tạo. Điểm là Du Sinh, thời là dịp khánh thành tu viện mới. Như vậy thành phần tham dự gồm có: đầy đủ 4 thành viên của VPPÂH (Xuân Quý, Huỳnh Hoa, Công Minh , Đình Khởi), và các Anh: Đình Ngọc, Nguyễn Quế, Ngọc Hải, Chí Chức, Hải Minh, Văn Khoan, Phó tế Bình, và Phó tế Chi: tổng cộng 12 người đã từ nhiều nơi leo tới Đalat vào mùa đông, lạnh.

Hai ngày 17 và 18/12/2008 đó, anh Điều phối viên Truyền giáo, với sự hậu thuẫn của Thư Ký PÂH, đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm của những Anh em đang phục vụ các sắc tộc tại 3 giáo phận Kontum, Nha Trang và Bà Rịa.

- Cuộc tọa đàm 1 (15h-16h30 ngày 17/12/08): Anh em báo cáo sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm tại các điểm truyền giáo. Anh X. Quý, Đ. Ngọc, N. Quế, Pt. Bình cùng anh N. Hải, S. Chức báo cáo tình hình vùng hoạt động của mình. Địa bàn rộng vẫn là vùng anh Ngọc và anh Ngọc-Hải. Anh Xuân Quý cùng ĐGM phó Nha-trang đi làm lễ Noel vùng Khánh Vĩnh cũng chỉ là để tạo cho anh Ngọc có thể công khai đến với anh em dân tộc vùng núi này hơn. Tóm lại trong buổi toạ đàm này, tin vui nhiều hơn tin buồn, thuận lợi nhiều hơn khó khăn.

- Cuộc tọa đàm 2 (17h-18h30 ngày 17/12/08): Đúng hơn, là buổi nói chuyện, vì 90 phút qua đi vẫn chưa đủ cho vị giám mục quan tâm đến anh em sắc tộc này thổ lộ tâm can. Chiều đó, anh em cùng với Anh Giám Tỉnh và tất cả cộng đoàn Du Sinh, với những tập sinh áo dòng nghiêm chỉnh nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, GM Đàlạt chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm truyền giáo cho các sắc tộc tại Lâm Đồng. Đức cha nhấn mạnh, điểm quan trọng khi ta đến với họ là đưa Chúa Giêsu đến cho họ, chứ không phải tiền bạc áo quần thuốc men. "Người phải lớn lên" (illum oportet crescere) là châm ngôn giám mục của đức cha, nên ngài nhắc đi nhắc lại phải làm sao để Chúa Giêsu lớn lên nơi họ. Tuy vậy, phần dài nhất đức cha ngỏ lời vẫn là 4 chương trình "dính tới tiền bạc" ngài đã và đang thực hiện cho đồng bào sắc tộc : khuyến học, tủ thuốc, sửa nhà và mới đây là tín dụng nhỏ. Ai muốn biết chi tiết xin vào simonhoadalat.com ắt rõ!

- Cuộc tọa đàm 3 (8h-9h30 ngày 18/12/08): Anh em đối thọai với Anh Giám Tỉnh và với nhau về hiện tình và viễn ảnh tương lai của công cuộc truyền giáo cho các sắc tộc. Thoạt đầu anh Giám Tỉnh dự định vào "chào mừng hội nghị" vài ba câu hoặc cho hội nghị chào hai ba phút rồi rút lui chuẩn bị cho thánh lễ khánh thành sau đó. Nhưng đến dễ mà khó về. Đời là thế! Anh đã ở lại tới sát giờ lễ vì tuy không khí lạnh, nhưng vấn đề nóng, nên hai ba phút nở thành suýt nữa là hai giờ tròn! 

Nóng mấy cũng chỉ là xoay quanh hai chữ nhân tài : nhân lực và tài lực cho công cuộc truyền giáo cho người dân tộc. Có nơi thiếu người trầm trọng vì địa bàn quá rộng và công việc quá nhiều. Nhưng thêm người có giải quyết được không nếu người đó không tự nguyện hoặc thiếu nhiệt tâm. Tài chánh cho việc truyền giáo mảng dân tộc này cho đến nay đa phần do anh em tự kiếm, tuy con số cộng lại không phải nhỏ! Có lập quỹ truyền giáo không? Nguồn nào đổ vào quỹ này? Anh TKPÂH hứa liệt kê tất cả các cửa có thể gõ (type) cho anh Điều phối viên truyền giáo. Các nguồn trong Tỉnh Dòng có thể tách nhánh chảy bớt vào quỹ này không? Các xứ đạo do anh em Phanxicô coi sóc có thể góp phần chăng? Về điểm cuối này có vẻ anh em nhất trí, như chọn một Chúa nhật nào đó trong năm, quyên góp trong nhà thờ gây quỹ truyền giáo. Có thể đây chỉ là món tiền nhỏ, nhưng nó nói lên sự quan tâm của các anh em cho công cuộc truyền giáo này. Các "nhà" truyền giáo cũng thấy được an ủi, khích lệ.  

Cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tuy về khâu tổ chức có phần "cập rập" vì "ăn theo" lễ khánh thành Nhà Du Sinh, nhưng vẫn đậm nét huynh đệ trong tinh thần đối thọai thẳng thắn, cởi mở. Anh em thấy rõ hơn: nhu cầu cụ thể khẩn thiết nhất là nhân sự và tài chánh, nhưng cơ bản và thâm sâu hơn vẫn là sự cần thiết của nhiệt tình sống và loan báo Phúc Âm với xác tín như cha thánh Phanxicô.

PK & AP

 

Chia sẻ