Skip to content
Main Banner

Khánh thành ngôi nhà thờ Tuol Krosang

Administrator
2018-12-12 00:00 UTC+7 142

Thứ Bảy, ngày 8/12/2018, mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, anh em Phan Sinh tại điểm truyền giáo Tuol Krosang, Campuchia, đã tổ chức Thánh lễ khánh thành, làm phép ngôi nhà nguyện mới.

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép chuông do Đức cha Olivier chủ sự trước sự tham dự đông đảo của bà con đứng trước nhà thờ. Sau lời nguyện thánh hóa, Đức cha cùng các đại diện của Họ đạo đến kéo những tiếng chuông đầu tiên. Kế đến, mọi người hướng về chiếc băng đỏ được chuẩn bị sẵn trước cửa nhà thờ để theo dõi nghi thức cắt băng khánh thành. Đức cha Olivier, cha xứ Phêrô Lê Văn Tính, cha Phụ tá thực hiện cắt băng khánh thành. Sau đó, Đức cha trao chìa khoá nhà thờ cho anh GB. Đậu Tiến Dũng để mở cửa ngôi nhà thờ. Đoàn đồng tế cùng với bà con tiến vào bên trong nhà thờ để bắt đầu cử hành thánh lễ tạ ơn.

Thánh lễ và các nghi thức được cử hành bằng tiếng Khmer, chỉ trừ bài giảng của Đức cha được anh Dũng dịch sang tiếng Việt để cho phái đoàn đến từ Việt Nam cùng hiệp thông. Trong bài giảng, Đức cha ngỏ lời cảm ơn anh em Phanxicô, ngài nói: “lẽ ra nhà nguyện này, Họ đạo này phải đặt tên là Phanxicô, nơi ghi dấu ấn rất lớn của anh em ở đây. Tôi thật sự cám ơn anh em”.

Sau bài giảng, Đức cha làm nghi thức xức dầu cung hiến bàn thờ.

Thánh lễ tiếp tục với những bài thánh ca mang nhiều cảm xúc do ca đoàn tổng hợp của các Họ đạo nơi anh em Phanxicô đang phụ trách.

Cuối Thánh lễ, đại diện Họ đạo trao tặng Đức cha và các cha đồng tế những chuỗi hoa Lài trắng được kết lại theo phong tục của người Khmer. Các em trong họ đạo cùng với các em Khmer lương dân tại đây đã múa tặng tất cả mọi người hiện diện điệu múa quen thuộc của người Khmer mang tên Roăm rô băm.

Sau Thánh lễ, mọi người được mời dự tiệc mừng để chia vui với bà con trong Họ đạo.

Chia sẻ