Skip to content
Main Banner

Sứ Điệp Từ Cuộc Gặp 2019 Của Hội Đồng Miền Châu Phi, Tại Tetuan, Moroccô

Administrator
2019-10-21 00:00 UTC+7 109

Hội đồng Miền Châu Phi đã được tổ chức tại Huynh đệ đoàn Tetouan, thuộc Hạt dòng Moroccô, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 09 năm 2019. Ngoài các anh em lãnh đạo của các đơn vị của Hội đồng, còn có sự hiện diện của anh Tổng Quản lý, anh Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa, MZF, và anh Tổng Cố vấn Miền. Sau Hội nghị, anh em đã đưa ra tuyên ngôn sau đây:

Gần đến ngày cử hành Giờ Lâm chung và đại lễ mừng kính Cha thánh Phanxicô chí ái, chúng tôi, các Giám Tỉnh, Giám Hạt và Chủ Tịch các đơn vị của Hội đồng miền Châu Phi, gặp nhau tại Huynh đệ đoàn Tetouan thuộc Hạt dòng Morocco, hoan hỉ gởi lời chào đến tất cả các anh em trong các đơn vị của chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh em ơn bình an!

Chúng tôi cùng nhau vui mừng ghi nhận những dấu chỉ hữu hình của niềm hy vọng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng tôi và ở giữa những anh chị em Morocco này là những người tiếp đón và yêu mến chúng tôi cho dẫu có sự khác biệt về tôn giáo. Chúng tôi được an ủi khi nhìn thấy ảnh hưởng tích cực và tiếng vang của sự thiện cảm và lòng khâm phục mà sứ điệp của niềm hy vọng, sự hòa giải và an bình Phan Sinh được tìm thấy trong tâm hồn và nơi văn hóa của các dân tộc Châu Phi; sức sống và sự lớn mạnh của các đơn vị của chúng tôi với ơn lành là những ơn gọi mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng tôi khắp nơi; sự hiện diện của các anh em đang dấn thân hoạt động cách gần gũi và phục vụ dân chúng, đặc biêt những anh chị em đang đau khổ nhiều, bằng cách chữa lành các vết thương thể xác, tinh thần và tâm linh của họ; sự dấn thân của nhiều anh em trong công tác mục vụ đón tiếp và nâng đỡ các di dân và những người tỵ nạn đang tìm kiếm những cơ hội tới Châu Âu nhằm có được những điều kiện sống tốt hơn.

Chúng tôi cũng nhận ra được những khó khăn và thách thức to lớn mà thực tế đang bày ra liên quan đến sự hiện diện, đời sống và chứng tá của chúng tôi như những Anh Em Hèn Mọn tại Châu Phi. Có nhiều xung đột, bạo lực, chiến tranh và tỵ nạn trong một vài quốc gia (Sudan); tình trạng bất ổn chính trị và xã hội (Congo và Burundi); nạn nghèo đói cùng cực, dịch bệnh tràn lan, thất nghiệp là những nhân tố tạo nên di cư và dịch chuyển ồ ạt của dân chúng.Tất cả các đơn vị của chúng tôi đều ý thức sự bấp bênh của chúng do hoàn cảnh lệ thuộc hoàn toàn về kinh tế và tài chánh.

Chúng tôi cũng nhận thấy sự khó khăn to lớn trong việc đối thoại với nhau, một khó khăn vốn góp phần đáng kể vào việc hủy bỏ, hoặc làm suy giảm hiệu năng của lòng khao khát đào sâu và mở rộng sự đối thoại và hợp tác của chúng tôi. Tất cả chúng tôi ý thức sự đánh mất dần dà căn tính Phan Sinh của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy với hối tiếc sự mệt mỏi, và, lòng nhiệt thành, sự say mê và niềm vui sống ơn gọi và sứ vụ của chúng tôi ngày càng giảm sút, sự nguội lạnh của tình yêu thuở ban đầu của chúng tôi. Nhiều anh em đã từ bỏ sự cam kết với các giá trị đích thực của đời thánh hiến và của linh đạo Phan Sinh và hài lòng với sự hời hợt và tầm thường, thích sống một đời sống nước đôi và không có mục tiêu.

Xét các hoàn cảnh nói trên, chúng tôi đã đề ra vài ưu tiên cho sự dấn thân trong tương lai.

  1. Tăng cường nỗ lực cho việc thường huấn và huấn luyện khởi đầu nhằm đưa đến một hoán cải đích thực, cá nhân cũng như tập thể, và cho việc khôi phục lại các giá trị của đời thánh hiến cũng như ơn gọi và danh tính Phan sinh của chúng ta.
  2. Cải thiện sự liên lạc giữa chúng tôi nhằm tăng cường sự hiệp thông và sự cộng tác ở nhiều phương diện khác nhau của đời sống của chúng tôi, đặc biệt lưu ý đến lời kêu mời của anh Tổng Phục vụ với Cơ sở Nigeria.
  3. Nỗ lLS
Chia sẻ