Skip to content
Main Banner

TÁI THIẾT LẬP SỰ HIỆN DIỆN CỦA ANH EM PHAN SINH TẠI THÁI LAN

Administrator
2023-11-28 00:00 UTC+7 615

Anh Em Hèn Mọn tại Thái Lan đã hiện diện được gần 36 năm khi Điểm truyền giáo Đức Bà các Thiên Thần ở Bangkok được thành lập vào năm 1985 với những đóng góp đáng kể cho giáo phận liên quan đến việc chăm sóc mục vụ, thiêng liêng và y tế. Dựa vào bản đánh giá có được trong những năm sau đó, vào năm 2021, theo đề nghị của Ủy ban phụ trách, Ban Lãnh đạo Dòng đã quyết định ngưng hoạt động Điểm truyền giáo này, đồng thời, ngỏ ý mở một Cơ sở mới ở phía bắc Thái Lan.

Tỉnh Dòng thánh Antôn Pađôva, Philippines, trong Tu nghị 2021, đã chấp nhận lời mời tái thiết lập sự hiện diện của anh em Phan Sinh ở miền bắc Thái Lan. Anh Tổng Phục vụ đã mạnh mẽ khích lệ anh em sống trung thành với đặc sủng, những người anh em hèn mọn, sống đơn trong tình huynh đệ, đối thoại với người nghèo và các dân tộc thuộc các tôn giáo khác, đồng thời đáp ứng các nhu cầu của giáo phận.

Vì thế, vào ngày 20 đến 30 tháng 8 năm 2023, Đại diện của Tổng Phục vụ tại Thái Lan, anh Lino Gregorio Redoblado, OFM cùng với hai anh em của Tỉnh Dòng thánh Antôn Pađôva, Philippines, đã đến miền bắc Thái Lan và thăm các Giáo phận Chiang Rai, Chiang Mai và Ubon Ratchathani. Sau khi xem xét địa điểm và trao đổi với các giám mục, nhóm đã đệ trình một báo cáo lên Ban Lãnh đạo Dòng. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, trong cuộc họp Tempo Forte, Hội Đồng Dòng đã quyết định tái thiết lập sự hiện diện của anh em Phan Sinh tại Giáo phận Ubon Ratchathani ở phía đông bắc Thái Lan dọc theo biên giới Campuchia, gần Lào. Đức Giám mục Philip Banchong Chaiyara, CSsR, DD đã gửi thư mời chính thức tới anh Renee Dean, Tỉnh Phục vụ Tỉnh Dòng thánh Antôn Pađôva, Philippines, mời gọi anh em chăm sóc mục vụ cho làng Nong Din Dam, làng Charon Chai và Nong Sabeng thuộc quận Nam Khun và làng thánh Phanxicô Assisi thuộc quận Nam Yuen. Cụ thể, anh em sẽ tham gia vào việc hình thành các Cộng đồng Nhân loại Cơ bản (Basic Human Communities) giữa các Kitô hữu các Phật tử (Dialogue program) cùng với việc thành lập các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (Basic Ecclesial Communities) vốn là động lực hiện thời của giáo phận. Các hoạt động thiêng liêng này cũng được ủy thác cho Dòng Nữ tu Phan sinh (SFIC), Dòng Phan Sinh Tại thế, và Nhóm Di dân Philippines, cũng như các tổ chức khác.

Từ ngày 6 - 11 tháng 11 năm 2023, anh Dennis T. Tayo với tư cách là Tổng Linh hoạt viên Truyền giáo, đã đến Ubon Ratchathani cùng với các anh thuộc Tỉnh Dòng thánh Antôn Pađôva, Philippines, bao gồm: anh Renee C. Dean (tỉnh phục vụ), anh Errol Ortiz, (thư ký), anh Christopher Villanueva (sẽ tham gia truyền giáo) và anh Crisologo Dragon (sẽ tham gia truyền giáo). Vào ngày 11 tháng 11 năm 2023, anh em đã gặp Đức Giám mục Philip và các thành viên trong Hội đồng Mục vụ để thảo luận và ký kết hợp đồng. Sau đó, anh em đến thăm tất cả các điểm truyền giáo và thực hiện một số công việc phải làm, bao gồm cả vấn đề thị thực và việc học ngôn ngữ của hai nhà truyền giáo cũng như việc chuyển một số tài liệu hữu ích từ Bangkok đến Ubon Ratchathani. Chúng tôi sẵn sàng tái khởi động sứ vụ của mình tại Thái Lan vì chúng tôi mong muốn “tái lập” sự hiện diện “mới” của mình trên mảnh đất này.

Chia sẻ