Skip to content
Main Banner

Khoá Thường huấn các hữu trách 2018

Administrator
2018-08-11 00:00 UTC+7 113

Từ ngày 8 đến 9 tháng Tám 2018, Tỉnh Dòng tổ chức 2 ngày thường huấn cho các hữu trách tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô. Số tham dự viên là 47 anh em, gồm các anh trong Hội Đồng Tỉnh Dòng, các anh phụ trách các ban ngành của hai văn phòng: Phúc Âm hoá & Truyền giáo, Huấn luyện & Học vấn; các anh phụ trách; trưởng điểm và nhà con.

Sáng 8/8, sau phần cầu nguyện khai mạc lúc 8 giờ, anh Giám tỉnh có lời chào và công bố khai mạc khoá thường huấn. Kế đó, anh Điều Phối viên Thường huấn giới thiệu mục tiêu và phương pháp làm việc của 2 ngày gặp gỡ. Kế đó, 4 anh: Liên Minh, Hải Minh, Trọng Đệ và Đức Hạnh lần lượt chia sẻ về 4 đề tài: Sống Hèn mọn; Không sở hữu bất cứ điều gì; Sống nghèo giữa người nghèo; và Làm việc cách trung tín và nhiệt thành, dựa trên tài liệu của Trung ương Dòng: “Là những người nghèo và những người hèn mọn, chúng ta đang ở đâu?”. Tiếp theo sau 4 đề tài là các bài chia sẻ của các anh phụ trách, trưởng điểm và nhà con. Buổi chiều các phụ trách tiếp tục chia sẻ. Sau đó, các tham dự viên được chia thành 5 nhóm thảo luận về hai câu hỏi do ban Thường huấn đúc kết từ những chia sẻ của các phụ trách.

Ngày 9/8, anh Giám tỉnh chia sẻ về khoá họp Hội Đồng Dòng Mở Rộng tại Nairobi – Kenya và một số vấn đề trong đời sống Tỉnh Dòng. Sau đó, tại cuộc họp khoáng đại, các nhóm trình bày đúc kết thảo luận nhóm và đề nghị cho Bản ghi nhớ. Buổi chiều, anh em tiếp tục trao đổi về các vấn đề để quyết định đưa vào bản ghi nhớ. Sau cùng anh em cũng đã thông qua bản ghi nhớ với các điểm liên quan đến căn tính Phan Sinh, Huấn luyện, Đời sống Tỉnh Dòng và Tài chánh.

Khoá Thường huấn các hữu trách đã khép lại sau phần cầu nguyện bế mạc lúc 4 giờ chiều ngày 9/8. Anh em lại lên đường trở về các nhiệm sở của mình.

BTT-OFMVN

Chia sẻ