Skip to content
Main Banner

Khóa tĩnh tâm cho các anh chuẩn bị lãnh nhận thừa tác vụ thánh

Administrator
2019-04-20 00:00 UTC+7 136

Từ ngày 7/4 đến ngày 12/4 năm 2019, 12 anh em chuẩn bị lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế và Linh mục đã quy tụ về cộng đoàn Du Sinh Đà Lạt để tham dự tuần tĩnh tâm và đào sâu sứ vụ phó tế và linh mục do Văn phòng Huấn luyện học và vấn tổ chức.

Anh FX. Đinh Trọng Đệ giảng phòng, đã mượn tâm tình trong bản văn 2Tm của thánh Phaolô gởi cho ông Timôthê để khơi lại nơi anh em chuẩn bị lãnh nhận thừa tác nhớ đến tình yêu và lời hứa của Thiên Chúa, và khuyên anh em hãy trung thành với đức tin tinh tuyền của Hội Thánh. Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm tinh thần Phan Sinh dưới khía cạnh lịch sử để thấy sự chuyển biến của dòng và những thách đố đang đặt ra nhằm giúp anh em ý thức nền tảng ơn gọi Phan Sinh là Anh Em Hèn Mọn cho dẫu anh em mang thừa tác vụ thánh.

Anh GB. Đậu Quang Luật, Đặc trách các tiến chức, cùng đồng hành với anh em trong các Giờ Kinh phụng vụ, các việc đạo đức cũng như chia sẻ những kinh nghiệm đức tin nhằm giúp anh em xác tín và ý thức ơn gọi hơn cho dẫu anh em là những “bình sành dễ vỡ” nhưng anh em được mời gọi để rao giảng và thi hành mầu nhiệm đức tin.

Tuần tĩnh tâm khép lại với giờ chầu Thánh Thể tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Người đã và đang bạn cho anh em.

Antôn Cai

Chia sẻ