Skip to content
Main Banner

Xây dựng “Huynh đệ đoàn chiêm niệm thi hành sứ vụ”

Administrator
2019-06-19 00:00 UTC+7 167

Xây dựng “Huynh đệ đoàn chiêm niệm thi hành sứ vụ” bằng cách cử hành cuộc sống dưới tác động thánh thiện của Thần Khí Cầu nguyện và Sốt mến là chủ đề của hai kỳ tĩnh tâm năm 2019 do anh Phi Khanh Vương Đình Khởi, OFM, hướng dẫn từ ngày 3-6/6 và ngày 10-13/6, tại Nhà Tĩnh Tâm Đamianô.

Qua chủ đề trên, anh Phi Khanh giúp cho cho anh em hiểu rõ hơn qua các bài chia sẻ về khía cạnh cử hành cuộc của sống của chúng ta trong hai khía cạnh huynh đệ và cầu nguyện chiêm niệm. Điều này rất quan trọng đối với người Anh Em Hèn Mọn chúng ta. Chính Thánh Phanxicô cũng đã nhắc lại nhiều lần vấn đề này cho anh em trong các di cảo của ngài.

Kỳ tĩnh tâm năm nay tuy ngắn hơn một ngày nhưng rất đậm đặc về chiều kích cầu nguyện và huynh đệ. Qua nội dung và niềm xác tín của người hướng dẫn đã giúp cho anh em hiểu và ý thức hơn về tầm quan trọng của việc cử hành đời sống trong một “huynh đệ đoàn chiêm niệm thi hành sứ vụ”.

Chia sẻ