Skip to content
Main Banner

Khóa thường huấn các hữu trách 2019

Administrator
2019-04-29 00:00 UTC+7 129

Khóa thường huấn các hữu trách được tổ chức từ ngày 25 đến 26/4, tại nhà Tĩnh Tâm Đamianô. Đây là khóa thường huấn cuối nhiệm kỳ Tỉnh Dòng 2017-2020. Là thời gian thuận tiện để các hữu trách nhìn lại các sự kiện liên quan đến đời sống tu trì, công tác huấn luyện và các sứ vụ trong Tỉnh Dòng, từ đó hướng đến việc chuẩn bị cho Tu nghị Tỉnh Dòng sắp tới vào tháng 2 năm 2019.

Cuộc gặp gỡ này quy tụ 44 hữu trách là: thành viên trong HĐTD, các anh đứng đầu các ban, ngành thuộc hai Văn Phòng Phúc Âm Hóa và Văn Phòng Huấn luyện Học vấn, các Phụ trách, Trưởng Điểm và Nhà Con. Nội dung khóa thường huấn này được định hướng theo văn kiện Hội Đồng Dòng Mở Rộng 2018, và được tập trung vào ba đề tài chính: Căn tính Phan Sinh trong bối cảnh hôm nay; Huynh đệ đoàn chiêm niệm trong sứ vụ; và Nối kết với những người trẻ. Các nội dung trên được bàn thảo cách sôi nổi và phong phú trong hai ngày qua việc áp dụng phương pháp mạn đàm “World Café”. Vào buổi họp cuối, sau khi thống nhất các nội dung chính của bản ghi nhớ, anh Giám tỉnh chia sẻ những thông tin trong Tỉnh Dòng.

Khóa thường huấn các hữu trách đã khép lại sau phần cầu nguyện kết thúc. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các tham dự viên trở về nhiệm sở tiếp tục với các sứ vụ của mình trong niềm hy vọng và phó thác trong sự quan phòng của Người.

Chia sẻ